/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Haparanda inför krav på vaccination för nyanställda inom omsorgen

Haparanda stad kommer från och med 10 december 2021 endast att rekrytera fullvaccinerad personal inom särskilt boende för äldre (SÄBO), hemtjänsten, LSS-boenden samt socialpsykiatrin.

Antalet coronasmittade i Europa ökar i snabb takt och flera länder planerar nya restriktioner. Även i Sverige ökar smittspridningen. Det föranledde regeringen och Folkhälsomyndigheten att för några dagar sedan presentera nya åtgärder för att minska spridningen av covid-19.

- Mot bakgrund av läget i Sverige och Norrbotten har vi beslutat att införa krav på vaccination för nyanställning inom omsorgen, säger Haparanda stads HR-chef Niclas Asplund.

Ökar säkerheten fär brukarna

Den främsta orsak till att kommunen landat i detta beslut handlar om att öka säkerheten för brukarna, men det handlar också om de anställdas arbetsmiljö. I kommunens vård- och omsorgsuppgift ingår bland annat hemtjänst, äldreboenden och LSS-boenden, där en stor del av patienterna tillhör en riskgrupp.

- Vi vet att de vi möter i våra verksamheter är de som riskerar att bli allvarligt sjuka och kanske till och med avlida om de drabbas av covid. Vi ser att det är läge nu att införa de här kraven, säger Asplund.

En av många åtgärder

Haparanda stad har länge arbetat för en hög vaccinationstäckning bland medarbetare som arbetar omsorgsnära. Kravet på vaccinationsintyg som nu föreslås är en av åtgärderna.

- Vi har tidigare sett till att göra det enkelt att vaccinera sig på arbetstid, tagit fram informationsmaterial och fört samtal kring vaccination. Dessutom har vi fortsatt högt fokus på att våra rutiner kring hygien och skyddsutrustning följs. Alla dessa åtgärder syftar till att minska risken för smittspridning och att kunna erbjuda en så trygg omsorg som möjligt för riskgrupperna, förklarar Asplund.

Senast uppdaterad: