/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Haparanda stad inför visselblåsarfunktion

Närbild på visselpipa

Foto: Pexels.com

Haparanda stad inför idag, den 10 juni, en digital tjänst för visselblåsare. Det innebär att medarbetare kan slå larm om de misstänker allvarliga fel eller oegentligheter inom kommunens verksamheter eller bolag.

- Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden och allvarliga fel inom vår organisation, säger Niclas Asplund. Haparanda stads HR-chef.

- Via den nya tjänsten kan medarbetare enkelt anmäla utan att vara rädda för att deras identitet ska kunna spåras och vi får en chans att ta tag i problem och risker, fortsätter han.

Den nya visselblåsarfunktionen är till för anställda, praktikanter, arbetssökande och underleverantörer och andra med en arbetsrelation till kommunen. Avsikten med visslingarna är inte att ta emot generella synpunkter på kommunens verksamhet utan det ska handla om grova oegentligheter gjorda av personer i ledande ställning. Till exempel misstanke om att en förtroendevald, chef eller nyckelperson inom kommunkoncernen har begått ett allvarligt fel, såsom mutor, bedrägeri, stöld, jäv eller diskriminering.

Ett externt företag är mellanhand

Visselblåsartjänsten nås via kommunens webbplats. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av ett externt företag som säkerställer en konfidentiell behandling av identiteten hos den som anmäler. Som anmälare går det att vara anonym. Uppgifter om anmälaren är skyddade av sekretess och det är förbjudet för Haparanda stad att vidta någon form av repressalier.

Läs mer om den nya visselblåsarfunktionen

Mer information om lagstiftningen

Enligt den nya visselblåsarlagen, som kom förra året, måste alla arbetsgivare med mer än 50 anställda inrätta ett rapporteringssystem för hantering av visselblåsarlarm. För offentliga organisationer gäller att visselblåsarfunktionen ska vara i gång senast 17 juli.

Läs frågor och svar om nya lagen på regeringens webbplatsLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Lagen i sin helhet på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: