/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Haparanda upphäver beslut om besöksförbud på boenden

Del av fasad av tegelbyggnad mot en blå himmel.

Foto: Haparanda stad

Då smittspridningen av covid-19 minskat betydligt i Haparanda kommun upphävs beslutet om besöksförbud på de kommunala boendena från och med måndag den 7 december.

Istället inför man en stark avrådan att besöka boendena för att även fortsättningsvis minska spridningen av covid-19.

- Beslutet att upphäva besöksförbudet på våra boenden i kommunen innebär på inget sätt att faran är över. Att hålla avstånd, stanna hemma om man är sjuk och tvätta händerna är det som gäller även fortsättningsvis. Nu har vi haft några veckor med en minskad smittspridning i Haparanda och vi ska även fortsättningsvis hjälpas åt så att det ska förbli så, säger Sven Tornberg kommunalråd i Haparanda.

På grund av den då ökade smittspridning beslutade Haparanda kommun den 11 november att införa besöksförbud på särskilda boenden och LSS boenden under perioden 2020-11-12 till och med 2020-12-07.

Ett förändrat smittläge

Det allmänna smittläget rörande covid-19 har de senaste veckorna förbättrats kraftigt i Haparanda kommun även om den fortsatt ökar i övriga delar av Norrbotten. Det är av stor vikt att åtgärderna för att minska smittspridningen fortsatt följs men står i proportion till de inskränkningar som åtgärderna medför för den enskilde.

Att införa ett besöksförbud är en kraftig inskränkning av de boendes liv och ska därför inte upprätthållas under en längre tid än nödvändigt. I det läge som Haparanda befinner sig i just nu är ett besöksförbud oproportionerlig som åtgärd och bör därför upphävas.

Istället för ett besöksförbud så införs istället en stark avrådan gällande besök på vård- och omsorgsboenden med tanke på situationen kring covid-19 i övriga länet.

Besök ska således kunna förekomma i enlighet med de rutiner som fastställts av verksamheten gällande förhandskontakter för tidsbokning avseende besök på de olika boendena för att på detta sätt kunna minska risken för smittspridning.

Senast uppdaterad: