/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Höll föredrag om hemberedskap

Haparanda stads säkerhetssamordnare , Jonatan Stiglund. Foto: Privat

Haparanda stads säkerhetssamordnare , Jonatan Stiglund. Foto: Privat

Haparanda stads säkerhetssamordnare Jonatan Stiglund informerade Finska föreningen i Haparanda om arbetet med krisberedskap, civilt försvar och hemberedskap i Folkets hus förra veckan.

- I uppdraget som säkerhetssamordnare ingår att hålla ihop och stödja kommunens samlade arbete och planering inom krisberedskap och civilt försvar, säger Jonatan Stiglund.

Syftet är att arbeta för att kommunens samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera också under kris eller höjd beredskap, om än kanske på ett anpassat sätt utifrån aktuellt läge. En ytterligare uppgift är att arbeta med samverkan inom krisberedskap och civilt försvar inom länet, och vara kontaktperson gentemot Länsstyrelsen och andra kommuner men även gentemot kommuninvånarna.

Samverkan i lokalsamhället

Samverkan och utbyte med lokalsamhället är en viktig del i arbetet och kommunen ser positivt på möjligheterna att möta invånarna på detta sätt. - Föredraget handlade om kommunens ansvar för samhällsviktig verksamhet och gentemot invånarna under kris och höjd beredskap, men också om hur alla invånare kan bidra till sin egen beredskap och därmed stärka samhället, säger Stiglund.

Tillsammans i kris

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har rekommenderat att de som har möjlighet ser till att ha en egen hemberedskap som innebär att man klarar sig själv under tre dygn vid en samhällsstörning. Det viktigaste handlar om tillgång till mat, vatten, värme och kommunikation för det egna hushållet

- Kommunen har ett viktigt ansvar för att säkerställa den egna verksamheten i kris och krig, liksom myndigheter och alla offentliga aktörer har inom sina områden. Men det är bara tillsammans med invånarna och civilsamhället som samhällets samlade förmåga kan bli tillräckligt robust för att stå emot svåra påfrestningar och krig, säger Jonatan Stiglund.

Senast uppdaterad: