/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Idag uppmärksammas världsvattendagen

Vattendroppe i vatten . Foto:Pexels

Foto:Pexels

Internationella vattendagen eller Världsvattendagen är en temadag instiftad av FN som uppmärksammas 22 mars varje år.

Målet med dagen är att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Initiativet startades av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman. För oss är rent vatten en självklarhet. Vårt kranvatten klassas som livsmedel och är hårt kontrollerat men det är ändå viktigt att alla tar sitt ansvar för rent vatten om vi ska få behålla den lyxen.

Vattnet måste värnas

Sjöar, vattendrag, hav och grundvatten påverkas av hur vi människor lever. Haven fylls med plast och föroreningar och blir allt surare på grund av utsläpp av växthusgaser. Ekosystemen i våra sjöar och andra vattendrag försämras av kemikalier, läkemedelsrester och övergödning från avlopp och jordbruket. Östersjön är ett av världens mest utsatta innanhav med döda bottnar och hotade fiskebestånd.

På världsvattendagen uppmanar vi alla att värna vårt livsviktiga vatten genom att spara på det och inte förorena det med farliga utsläpp i avloppet eller genom att kasta saker som till slut hamnar i havet.

Ett par tips för ett renare vatten är:

  • Undvik att spola ner kemikalier och läkemedel i avlopp. De innehåller farliga ämnen som är svårnedbrytbara. Avloppsreningsverken är inte byggda för att rena dem. De hamnar därför i naturen när det renade avloppsvattnet släpps ut i sjöar, hav och vattendrag. De kan också försvåra och till och med förstöra den biologiska reningsprocessen i avloppsreningsverken.
  • Spola bara ner allt som kommer inifrån kroppen, kroppsvätskor, kiss, bajs och toalettpapper i toalettstolen.
  • Tvätta bilen på biltvätten. Smutsen från våra bilar innehåller både oljerester och tungmetaller som rinner rakt ut i naturen vid "hemmatvätt".
  • Nedskräpning är ett stort problem. Skräp kastas både på marken och i gatubrunnarna. När det regnar sköljs skräpet ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag. Till sist hamnar det i havet.

Många saknar vatten

Tillgång till sötvatten är en grundförutsättning för liv och hälsa. Jorden består till 70 procent av vatten men bara cirka 2,5 procent är sötvatten. Det finns bland annat i floder och sjöar men allra mest som grundvatten. När vi tar av grundvattnet för våra behov måste vi se till att inte ta för mycket. Även Sverige riskerar att drabbas av vattenbrist under torra och varma somrar. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har uppmärksammats sedan år 2006.

Om SHR – Svenska hydrologiska rådet (SHR) Länk till annan webbplats.

Läs mer om världsvattendagen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: