/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Krisberedskapsveckan 2022

Plastlåda med vatten och olika matprodukter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att man har hemma. Även broschyren om krisen eller kriget kommer finns i lådan och även en flaska vatten. Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Foto:MSB

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39, och i år infaller den 26 september till 2 oktober.

Kampanjen leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap men involverar både fler myndigheter, kommuner och andra organisationer, liksom inte minst alla invånare i Sverige. Krisberedskapsveckan är ett årligt återkommande tillfälle för offentliga och andra aktörer i samhället att särskilt fokusera på hur vi kan förbereda oss för samhällskriser. Vi lever i en orolig och osäker omvärld men vi kan alla med relativt små åtgärder göra mycket för att både stärka vår egen förmåga och uthållighet, och att därigenom också stödja det omgivande samhället med att prioritera de som är mest utsätta.

Del av Sveriges beredskap

Budskapet för kampanjen 2022 är att "Du är en del av Sveriges beredskap" Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris. Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Temat är mat

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat. Inom temat berörs både livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv.

MSB:s motivering till mat som tema:

  • Pandemin, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, förra årets it-attack mot en butikskedja och klimatförändringarna har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap
  • Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om ett extra matförråd hemma
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar i takt med att omvärlden känns alltmer osäker och oförutsägbar
  • Att grannar har hjälpts åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser
  • Mat är grunden för vår existens och viktig för vår sociala samvaro. Vid kriser är matlagning ett fint sätt att samlas kring

Relaterad information finns att läsa på:

Livsmedel vid kris (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Krisberedskapsveckan (msb.se)  Länk till annan webbplats.

Om krisen eller kriget kommer (msb.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: