/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Kultur och motion är till för alla

Kvinna och frusen älv i bakgrunden. Foto: Haparanda stad

Pia Marttinen, Haparanda stads kultursamordnare. Foto: Haparanda stad

Haparanda stad satsar på att öka tillgängligheten till olika kultur- och fritidsupplevelser för medborgare med ekonomiska utmaningar. Snart införs Kaikukortti som ger ungdomar, vuxna och familjer möjlighet att delta i kultur- och friluftslivet.

– Vi tycker att kultur är något som alla borde ha rätt att ta del av och därför är Haparanda nu med i det finska nätverket Kaikukortti, säger Pia Marttinen, Haparanda stads kulturutvecklare.

Kaikukortti ger innehavaren rätt till avgiftsfria inträdesbiljetter till olika kulturevenemang, men även till museer och vissa fritidsläggningar.
– I ett första steg så länge kommer kortet att kunna användas på samtliga av kommunens
egna evenemang, bland annat Jazz & Bluesfestivalen. Det kommer även att kunna användas
på Aspenhallen. Nästa steg är att leta samarbetspartners, säger Pia Marttinen.

Livskvalitet för alla

Kaikukortet delas ut av socialen till personer som har mindre ekonomiska resurser. Med ett
Kaikukort kan man få gratis biljetter till olika kulturella tillställningar och anläggningar, inte bara i Haparanda utan i hela Finland.
– Kortet kan nämligen användas i alla medlemskommuner i Finland som är anslutna till
Kaikukortti-nätverket, poängterar Marttinen.

För folkhälsan

Satsningen är en del av Haparanda stads folkhälsoarbete och ingår i de nationella
folkhälsomålen för god och jämlik hälsa.
– Vi kommer att erbjuda Kaikukortet till personer som har haft försörjningsstöd längre än 3
månader. Det kommer att delas ut av handläggare inom försörjningsstöd på socialtjänsten,
säger Maarit Jacobsson, enhetschef på IFO vid Haparanda stad.
– Målet är att lansera Kaikukortet till sommaren. Vi hoppas och tror att det blir populärt,
säger Jacobsson.

Senast uppdaterad: