/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Läget är ytterst allvarligt

Bild på hemsida (statistik).

Folkhälsomyndigheten presenterar antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Haparanda har en ökad smittspridning den senaste tiden. Foto: Skärmdump från Folkhälsomyndighetens hemsida.

Smittspridningen är för närvarande mycket hög i Haparanda. Det är allas ansvar att begränsa den.

------------------------------------------

Suomalainen teksti alapuolella

------------------------------------------

Smittan har spridits inom äldreomsorgen och för närvarande är en handfull brukare smittade. Samtidigt som antalet smittade på kommunens boenden ökar har frånvaron hos personalen gått upp. Inom kommunens omsorgsverksamheter är läget på flera håll ansträngt.

- Just nu gör vi allt för att ta hand om dem som smittats och skydda dem som inte blivit smittade, säger Haparandas kommunalråd, Sven Tornberg (C).

Begäran om besöksförbud

Idag beslutade kommunens coronagrupp att skicka in en ansökan till Folkhälsomyndigheten gällande tillfälligt besöksförbud på samtliga särskilda boenden kommunen. Bakgrunden till Haparanda stads begäran är att den nuvarande samhällsspridningen av coronaviruset.

- Vi anser att det är en förebyggande åtgärd som kan hjälpa oss att inte få in ytterligare smitta på våra boenden, konstaterar Tornberg.

Haparanda stad kan komma att skicka en begäran till Folkhälsomyndigheten om förlängt besöksförbud beroende på hur smittspridningen utvecklar sig.

Tydlig signal om allvaret

Även om det för tillfället inte råder ett formellt besöksförbud så uppmanar Haparanda stad alla anhöriga att hålla ut ett tag till och undvika besök.

– Vi behöver göra allt vi kan för att vända kurvan och bromsa smittspridningen. Varje val du gör är viktigt för att rädda liv och för att vi snabbare ska kunna komma tillbaka till en mer normal tillvaro. Det är oerhört viktigt att vi tar ansvar och håller avstånd i alla lägen, säger Tornberg.

- Det kan också handla om använda munskydd i offentliga miljöer och på platser där det kan vara svårt att hålla avstånd till varandra, poängterar han.

Ta ditt ansvar:

  • umgås endast med de som du bor tillsammans med
  • avstå från att vistas i miljöer med risk för trängsel
  • avstå från sociala sammankomster och evenemang

Vaccinering startar

Haparanda stad kommer i början av nästa vecka att påbörja vaccinering mot covid-19. Vaccineringen sker i samverkan med Region Norrbotten.

Vaccinet levereras stegvis i begränsade volymer. I en första fas erbjuds vaccination till de personer som riskerar bli allvarligt sjuka. Tillgången till vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper.

- Inom tid kommer vaccinet att erbjudas till alla, men det kommer att ta tid. Nu krävs tålamod, handhygien och distansering, konstaterar säger Tornberg.

På sin hemsida meddelar Region Norrbotten att de planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av år 2021. Länk till annan webbplats.

För allmänna frågor om covid-19

Tartunnat leviävät Haaparannalla tällä hetkellä hyvin nopeasti. Meidän kaikkien vastuulla on rajoittaa tartuntojen leviämistä.

Tartunnat ovat levinneet vanhustenhoidossa, ja tällä hetkellä jotkut sen piirissä olevista ovat saaneet tartunnan.

Samaan aikaan, kun tartuntojen määrä kasvaa kunnan vanhainkodeissa, myös henkilökunnan poissaolot ovat lisääntyneet. Kunnan hoito- ja hoivapalvelun piirissä tilanne on erittäin vaikea.

- Juuri nyt teemme kaikkemme, jotta pystyisimme huolehtimaan tartunnan saaneista ja suojaamaan niitä, jotka eivät vielä ole saaneet tartuntaa, sanoo Haaparannan kunnanneuvos Sven Tornberg (C).

Vältä vierailuja

Kunnan koronatyöryhmä päätti tänään lähettää Kansanterveysviranomaiselle hakemuksen, joka koskee kunnan palveluasuntojen asettamista väliaikaiseen vierailukieltoon. Hakemuksen taustalla on yhteiskunnassa tapahtuva koronatartuntojen leviämisvaihe, joka Haaparannan kaupungissa juuri nyt on.

- Pidämme tätä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä, jonka avulla voimme estää tartuntojen leviämistä palveluasunnoissa entisestään, toteaa Tornberg.

Haaparannan kaupunki tulee lähettämään Kansanterveysviranomaiselle anomuksen pidennettyyn vierailukieltoon, riippuen siitä, miten tartuntojen leviäminen kehittyy.

Voimakas viesti tilanteen vakavuudesta

Vaikka tällä hetkellä ei ole voimassa muodollista vierailukieltoa, Haaparannan kaupunki kehottaa kaikkia omaisia jaksamaan vielä vähän aikaa ja välttämään vierailuja.

- Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voisimme kääntää kehityssuunnan ja jarruttaa taudin leviämistä. Päivittäisillä valinnoillamme voimme sekä pelastaa elämää että päästä takaisin normaalimpaan elämään. On erittäin tärkeää, että kannamme vastuumme ja pidämme etäisyyttä kaikissa tilanteissa, Tornberg sanoo.

- Kysymykseen voi tulla myös suusuojan käyttö julkisissa paikoissa ja tiloissa, jossa voi olla vaikeaa pitää etäisyyttä, hän painottaa.

Kanna vastuusi:

  • vietä aikaa vain niiden kanssa, joiden kanssa asut
  • vältä paikkoja, joissa voi olla tungosta
  • älä osallistu sosiaalisiin tapaamisiin ja tapahtumiin

Rokotukset alkavat

Rokotukset covid-19 vastaan alkavat Haaparannalla ensi viikon alusta alkaen. Rokotukset tapahtuvat yhteistyössä Norrbottenin alueen kanssa.

Rokotteita toimitetaan asteittain rajoitetussa määrin. Ensimmäisessä vaiheessa rokotetta tarjotaan niille henkilöille, joilla on vaara sairastua vakavasti. Rokotteen saatavuudesta riippuu, miten nopeasti sitä voidaan tarjota muille ryhmille.

- Aikanaan rokotetta voidaan tarjota kaikille, mutta se tulee viemään aikaa. Nyt tarvitsemme kärsivällisyyttä, hyvää käsihygieniaa ja sitä, että pidämme etäisyyttä, Tornberg sanoo.

Norrbottenin alue ilmoittaa kotisivuillaan suunnittelevansa jatkuvaa rokottamista vuoden 2021 alkupuoliskolla. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: