/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Luftvattenspolning av ledningsnätet i Nikkala och Salmis

Vatten som sprutar ut ur en brandpost

Foto: Rensman Norr AB

Med start måndag den 8 november och två veckor framåt utför Rensman Norr AB på uppdrag av Haparanda stad spolning av vattenledningar i Nikkala och Salmis. Spolningen utförs etappvis.

Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten och få bukt med de missfärgningar som förekommit i vissa områden.

Den metod som Rensman kommer att använda innebär att tryckluft och vatten leds in och ut i vattenledningssträckan via brand- och/eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn och mangan) i vattenledningsröret.

Datum och tider

Spolningen genomförs etappvis under vecka 45 och 46.

Nikkala (vecka 45)

 • Måndag 8 november till torsdag 11 november mellan kl. 20.00 - 06.30
 • söndag 14 november till måndag 15 november mellan kl. 20.00 - 06.30

Det går att använda vattnet när arbetet inte är igång, det vill säga på dagarna mellan kl. 07.00 till strax innan kl. 19.30. Vi kommer även att placera ut en dricksvattentank vid Nikkala skola.

Salmis (vecka 46)

 • Måndag 15 november till fredag 19 november mellan kl. 20.00 - 06.30.

Det går att använda vattnet när arbetet inte är igång, det vill säga på dagarna mellan kl. 07.00 till strax innan kl. 19.30. Vi kommer även att placera ut en dricksvattentank vid korsningen till Kirveskari (pumpstationen).

Förberedelser under vecka 44

Under vecka 44 kommer vi att testa avstängningsventiler i Nikkala och Salmis för att säkerställa att allting fungerar när Rensman startar sitt uppdrag. Dessa test kan eventuellt medföra missfärgning och korta avbrott i vattenleveransen.

Vad ska jag som kund/användare tänka på

Innan och under spolning

 • Att ventilen vid vattenmätaren bör stängas.
 • Alla vattenkranar skall vara stängda under tiden som arbetet pågår.
 • Tappa upp vatten i förväg, kök/toalett, så att man klarar behovet av vatten under ett dygn.
 • Använd inte tvätt- eller diskmaskinen eftersom de kan ta skada.
 • Spola inte i toaletten på vanligt sätt. Det går att spola genom att hälla upptappat vatten i toalettstolen, till exempel från en hink.

Efter spolning

Efter att spolningen av vattenledningen är klar, kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningarna. Därför bör kallvattenkranen (ventilen) närmast inkommande vattenledning inom fastigheten öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Spola därefter succesivt i samtliga kranar. Rekommenderad spoltid är 5–10 minuter.

Spola inte i toaletten och använd inte tvätt- eller diskmaskinen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

 • Kransilarna kan behöva rengöras.
 • Vittvätt bör undvikas omedelbart efter avbrottet.

Vattenledningar till fastigheter i området kan tillfälligt få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.

Så går spolningen till

Schematisk bild av en luftvattenspolning

Foto: Rensman Norr AB

 1. Först kontrollerar vi ledningsnätet med fokus på de ventiler, brandposter och spolposter som ska användas för att isolera olika spolsträckor.
 2. Den sträcka som ska spolas stängs av med hjälp av ventiler, varefter spolningen utförs mellan två brandposter. På samma sätt rengörs alla delar av ledningsnätet.
 3. Effekten av spolningen når vi genom att blanda tryckluft med vattnet, vilket ökar hastigheten och skapar turbulens som effektivt avlägsnar sediment, slam, parasiter och lösa partiklar.
 4. Spolningen fortsätter tills vattnet är helt rent.

Se en film om hur det går till när ett ledningsnät luftvattenspolas. Länk till annan webbplats.

Brev och SMS till berörda

De kunder som berörs kommer att få nedanstående information i sin brevlåda (breven till Nikkala skickas idag måndag den 1 november, breven till Salmis skickas i slutet av veckan).

Information till vattenabonnenter i Pellinpää, Nikkala och Västra Nikkala (PDF) Pdf, 119.8 kB.

Tiedote Pellinpään, Nikkalan ja Länsi Nikkalan vesihuollon asiakkaille (PDF) Pdf, 123 kB.

Information till vattenabonnenter i Salmis (PDF) Pdf, 119.3 kB.

Tiedote Salmin vesihuollon asiakkaille (PDF) Pdf, 121 kB.

Några dagar innan insatsen startar i respektive by kommer information även att skickas ut via sms.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er.

Senast uppdaterad: