/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Luftvattenspolning av ledningsnätet i Nikkala och västra Nikkala

Vatten som sprutar ut ur en brandpost

Foto: Rensman Norr AB

Med start söndag den 28 maj och två veckor framåt kommer renspolning av det kommunala vattenledningsnätet i Nikkala och Västra Nikkala att utföras.

Renspolning av det kommunala vattenledningsnätet i Nikkala och Västra Nikkala kommer att utföras som ett led i underhållsarbete för att förbättra vattenkvalitén. Vattnet kommer därför att vara avstängt på nedan angivet datum och tid.

Arbetet utförs av Rensman Norr AB på uppdrag av Haparanda stad. Renspolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft och utförs etappvis i samhället. Detta innebär att ni kan få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om ni öppnar någon vattenkran under den tid som renspolningen pågår. Inga kemikalier kommer att användas.

Datum och tider

Arbetet kommer pågå under 2 veckors tid med start söndag 28 maj till torsdag 1 juni mellan kl 19.30-07.00 och söndag 4 juni till torsdag 8 juni mellan klockan19.30-07.00.

Tiderna gäller för varje dag veckorna 21, 22 och 23.

Exempel: Vatten avstängt söndag kväll 28/5 från kl 19:30 till på måndag morgon 29/5 kl 07.00. Måndag 29/5 mellan kl 07:00 – 19:30 är vattnet igång.
Information har skickats ut via brev och sms och kommer att finnas tillgänglig på haparanda.se.

När luftvattenspolningen genomförs i ditt område gäller följande:

 • Alla kranar i hushållet måste hållas stängda. (lämpligt är att stänga ventil/kran vid inkommande vattenledning).
 • Spola inte i toaletten på vanligt sätt. Spola genom att hälla upptappat vatten från en hink.
 • Tvätt- och diskmaskiner ska inte användas under spolningen.
 • Tappa upp tillräcklig mängd vatten för att klara dagsbehovet. En dricksvattentank kommer att finnas placerad vid Nikkala skola där du kan hämta vatten, ta med egna kärl.

Vad ska jag som kund/användare tänka på

Efter spolning

Efter att spolningen av vattenledningen är klar, kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningarna. Därför bör kallvattenkranen (ventilen) närmast inkommande vattenledning inom fastigheten öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Spola därefter succesivt i samtliga kranar. Rekommenderad spoltid är 5–10 minuter.

Spola inte i toaletten och använd inte tvätt- eller diskmaskinen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

 • Kransilarna kan behöva rengöras.
 • Vittvätt bör undvikas omedelbart efter avbrottet.

Vattenledningar till fastigheter i området kan tillfälligt få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.

Så går spolningen till

Schematisk bild av en luftvattenspolning

Foto: Rensman Norr AB

 1. Först kontrollerar vi ledningsnätet med fokus på de ventiler, brandposter och spolposter som ska användas för att isolera olika spolsträckor.
 2. Den sträcka som ska spolas stängs av med hjälp av ventiler, varefter spolningen utförs mellan två brandposter. På samma sätt rengörs alla delar av ledningsnätet.
 3. Effekten av spolningen når vi genom att blanda tryckluft med vattnet, vilket ökar hastigheten och skapar turbulens som effektivt avlägsnar sediment, slam, parasiter och lösa partiklar.
 4. Spolningen fortsätter tills vattnet är helt rent.

Se en film om hur det går till när ett ledningsnät luftvattenspolas. Länk till annan webbplats.

Vi ber om överseende med de störningar som renspolningen kan medföra.

Eventuella frågor kan ställas till:

Rensman Norr AB växel: 010-10 19 554 (innan arbetet påbörjas enligt tiderna ovan)

Ansvarig arbetsledare; 070 69 99 053 (när arbetet pågår enligt tiderna ovan)

Tietoa suomeksi

Tietoa Nikkalan ja Västra-Nikkalan vesitilaajille.

Nikkalan ja Västra-Nikkalan kunnallisen vesihuoltoverkoston puhdas huuhtelu tehdään osana veden laatua parantavia kunnossapitotöitä. Siksi vesi katkaistaan alla mainittuna päivänä ja kellonaikana.

Työn suorittaa Rensman Norr AB. Puhdas huuhtelu suoritetaan veden ja paineilman seoksella vaiheittain yhteisössä. Tämä tarkoittaa, että voit saada voimakkaita ilmaiskuja ja värjäytynyttä vettä, jos avaat vesihanan puhtaan huuhtelun aikana. Kemikaaleja ei käytetä.

Seuraavat päivämäärät ja kellonajat vaikuttavat yritykseesi:

Työ kestää 2 viikkoa sunnuntaista 28 toukokuuta torstai 1 kesäkuuta klo 19.30-07.00 ja sunnuntaista 4. kesäkuuta torstai 8 kesäkuuta klo 19.30-07.00.

Ajat ovat voimassa jokaisena päivänä viikoilla 21, 22 ja 23.

Esimerkki: Vesi katkaistiin sunnuntai-iltana 28/5 klo 19.30 - maanantaiaamuna 29.5. klo 7.00. Maanantaina 29.5. klo 07:00 – 19:30 vesi juoksee.

Tiedot lähetetään kirjeitse ja tekstiviestillä, ja ne ovat saatavilla haparanda.se.

EDELLÄ MAINITTUINA PÄIVINÄ JA KELLONAIKOINA ON NOUDATETTAVA SEURAAVAA:

 • Kaikki hanat on suljettava. Täma koskee myös wc-tiloja (Sopii on sulkea venttiili/hana tulovesiputkessa).
 • Älä käytä pesukoneita ja astianpesukoneita.
 • Muista tyhjentää vettä riittävästi päivittäsien tarpeesi täyttämiseksi.
 • Juomavesisäiliö sijaitsee Nikkalan koululla

Kun pääputkien huuhtelu on valmis, kiinteistön vesijohtoon voi jäädä värjäytynyttä vettä. Avaa varovasti kiinteistösi tulovesiputkea lähinnä oleva kylmävesihana, jotta ilma vapautuu. Huuhtele sitten peräkkäin kaikissa kiinteistön hanoissa, kunnes vesi kirkastuu jälleen.

 • Nosturin siivilät on ehkä puhdistettava.
 • Kalkinpoistoa tulee välttää heti keskeytyksen jälkeen.

Toivomme, että kestätte häiriöt, joita tämä työ voi aiheuttaa.

Kysymyksiä voi esittää seuraavaan osoitteeseen:

Rensman Norr AB vaihde: 010-10 19 554 (ennen töiden aloittamista yllä olevien aikojen mukaisesti)

Vastaava työnjohtaja Linus: 070-69 99 053 (kun työ on käynnissä yllä olevien aikojen mukaisesti)

Senast uppdaterad: