/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Målet är att stimulera byggande och tillväxt

Medelålders man sittandes framför en dator tittar in i kameran.

Sven Tornberg, kommunalråd. Foto: Haparanda stad

Haparanda stad har stor andel egenägd mark och ett attraktivt läge för investeringar och etableringar. Nu vill kommunen stimulera byggande och tillväxt genom en tydlig och offensiv plan för markanvisning.

En viktig del av Haparandas utvecklings- och tillväxtarbete är planeringen av mark för nyetableringar. Fokus ligger på att stärka och ge det befintliga näringslivet förutsättningar att utvecklas på orten men också att attrahera nya etableringar som kompletterar och stärker den lokala och regionala arbetsmarknaden.

- Vi ska göra kommunen mer attraktiv på många olika sätt. Det innebär bland annat att vi planerar för nya bostäder, nya arbetsplatser och ny mark för företag i hela kommunen, säger Haparanda stads kommunalråd Sven Tornberg (C).

- I fokus för arbetet finns aspekter som kvalitet, hållbarhet och bra livsmiljöer, säger han

Kommunen kan genom markanvisningar reservera mark till byggaktörer som vill vara med och utveckla kommunen med attraktiv nybyggnation. Markanvisningen innebär att byggaktören under en begränsad tid och på givna villkor ensam kan förhandla med kommunen om att köpa kommunägd mark för att sedan bebygga den.

- Tydliga regler och riktlinjer kring markanvisning är ett steg i rätt riktning. Det minskar till exempel risken för inlåsningseffekter om vi säljer tomter som sedan inte bebyggs, säger Tornberg.

Han understryker att det övergripande målet är att skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i Haparanda och ge de företag som redan finns här möjlighet att växa.

- Vi jobbar kontinuerligt med att få fram ännu mer etableringsklar mark på lämpliga platser i kommunen, avslutar Tornberg.

På dagens möte i kommunstyrelsen beslutade politiken om att anta riktlinjer för markanvisning. Man beslutade också om en ny detaljplanöversyn.

Senast uppdaterad: