/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Med förhoppningar på ett ökat valdeltagande

Två feriearbetare i blåa t-shirts som jobbar med att sprida information om valet 2022 och uppmanar Haparandabor att gå rösta.

Feriearbetarna har jobbat galant med uppgiften som valambassadörer. Foto: Haparanda stad

Inför höstens val har Haparanda stad satsat på valambassadörer som jobbar för att öka valdeltagandet i kommunen.

Tio feriearbetare har under sommaren haft uppdraget som valambassadörer och förmedlat valstärkande information genom olika insatser.

- Vi har arbetat proaktivt och rört oss ute i samhället där människor finns, upplyser projektsamordnaren Karoliina Vanhapiha, och inflikar att lejonparten av alla de pratat med har reagerat positivt.

Praktisk information om valet

Besök har även genomförts vid olika kommunala verksamheter, bland annat för att nå utrikesfödda som aldrig har röstat. Under sensommaren har också ett antal informationsträffar anordnats på somaliska, arabiska samt tigrinska anordnats i stadshuset. Där har fokus legat på praktisk information; till exempel på hur det går till att rösta och vem som har rösträtt.

- Vi diskuterade också demokratibegreppet. Jag tror och hoppas att våra insatser kommer att ge en förändring och att fler röstar i valet, säger Vanhapiha.

Projektet avrundas vid månadsskiftet och utöver de demokratistärkande insatserna så har även feriearbetarna själva erhållit värdefulla kunskaper.

- De har blivit mycket modigare och de kommer att ha nytta av lärdomarna från det här jobbet i framtiden, avslutar Vanhapiha.

Valdeltagandet till riksdagsvalet 2018 var 87,2 procent sett över hela landet. Men skillnaderna mellan valdeltagandet mellan landets kommuner var stora. Hela 21 procentenheter skiljde i valdeltagande mellan Lomma, där 93,9 procent röstade, och Haparanda, där 72,8 procent röstade.

Senast uppdaterad: