/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Nu är pannan och ugnen på plats

Flygbild av en byggarbetsplats på en industritomt.

Det nya värmeverket tar form. Foto: Haparanda stad

Den 1 december lyftes den 44 ton tunga pannan och den 38 ton tunga ugnen på plats i det nya värmeverket i Haparanda.

Den nya anläggningen byggs på en stor tomt invid bilprovningen, en plats som bedöms som optimal för den här typen av verksamhet.

- Vi kommer att kunna lagra, hantera och flisa bränslet till värmeverket på plats. Eftersom vi producerar värme med förnyelsebart bränsle kommer vi inte heller att tvingas betala för utsläppsrätter, säger Pär Gabrielsson, VD/controller för Haparanda Värmeverk AB.

Anläggningen kommer att stå klar till årsskiftet 2022/2023.

- Det känns väldigt bra. Med det nya värmeverket blir vi helt självförsörjande på värme producerad på förnybart bränsle, visionen är att vara en av de grönaste fjärrvärmeproducenterna i Sverige, avslutar Gabrielsson.

Flygbild av en byggarbetsplats på en industritomt.

Förberedelser inför lyftet av panna och ugn. Foto: Haparanda stad

Flygbild av en byggarbetsplats på en industritomt.

Panna och ugn på ingång. Foto: Haparanda stad

Flygbild av en byggarbetsplats på en industritomt.

Den fliseldade 10MW pannanläggning med rökgaskondensering lyfts på plats. Foto: Haparanda stad

Flygbild av en byggarbetsplats på en industritomt.

Anläggningen optimeras för att maximera årsverkningsgrad och minimera emissioner. Foto: Haparanda stad

Senast uppdaterad: