/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Nu byter vi ut kolfiltret i Mattila vattenverk

Öppen vattenkran i motljus

Foto: Pexels.com

Haparanda stad byter ut kolfiltret i Mattila vattenverk. Bytet är en åtgärd som syftar till att höja lukt och smakupplevelsen av dricksvattnet.

Lejonparten av Haparandas dricksvatten produceras vid Mattila vattenverk. Råvattnet tas från Torne älv och renas i flera steg innan det pumpas ut på ledningsnätet.

Kolfiltren är ett av reningsstegen i framställningen av dricksvatten.

Det aktiva kolet har förmåga att absorbera luktande ämnen, färgämnen i vattnet samt organiska ämnen.

– Bytet av kolfilter är ett led i det pågående arbetet med att höja lukt och smakupplevelsen av dricksvattnet i kommunen, förklarar Haparanda stads tekniska chef, Jimmy Henriksson.

- Vi fortsätter att arbeta systematiskt utifrån den fastlagda planen, avslutar han.

Bytet innebär att dricksvattnet kan komma att vara missfärgat och ha en annorlunda smak än normalt under 1 - 2 veckor från och med imorgon (12 oktober).

Läs utredningen och åtgärdsplanen gällande vattenkvalitet (pdf) Pdf, 92 kB Länk till annan webbplats.

Så renas vattnet

Innan vattnet når ut i våra ledningsnät går det genom en avancerad reningsprocess på vattenverket.

 • Först silas vattnet rent från större föremål som löv och sjögräs
 • I steg två passerar vattnet en så kallad grovrenssil där resterna av partiklarna fastnar.
 • I steg tre passerar vattnet den kemiska fällningen (aluminiumsulfat). Här skiljs humus och andra organiska ämnen bort från vattnet.
 • I steg fyra leds vattnet genom sandfilter vidare till lågreservoarerna. Sedan leds vattnet genom kolfilter för att slutligen hamna i utgåendereservoaren.
 • Därefter behandlas vattnet med UV-ljus som är ett effektivt desinfektionsmedel mot exempelvis parasiter, så som cryptosporidium.
 • Till sist justera PH-värdet och desinficeras med klor innan det skickas ut på ledningsnätet.

Kort om kontroll och kvalitet

 • Haparandas dricksvatten kvalitetskontrolleras året om. Kontrollen sker i flera steg.
 • För att långsiktigt följa förändringar i vattenkvaliteten tas regelbundet prover på råvattnet.
 • Vattnet som pumpas in i vattenverken för att renas kontrolleras vid intaget.
 • Under reningsprocessen undersöks vattenkvaliteten för att bevaka att reningen sker på bästa sätt. Denna kontroll sker dels inne i vattenverket (pH, turbiditet och kloröverskott), dels på ett ackrediterat laboratorium.
 • För att säkerställa kvaliteten på det utgående dricksvattnet kontrolleras det enligt Livsmedelsverkets riktlinjer.
 • Vattenkvaliteten undersöks även i ledningsnätet och minst 600 prover tas varje år hos kunderna.

Vattenkvalitet i kommunen

Frågor och svar om dricksvatten

Kompletta analysprotokoll

Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av uppgifterna. Kompletta analysprotokoll, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade i diariet hos samhällsbyggnadsnämnden.

Kontakt via e-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: