/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Nu inleds banprojektet Laurila-Torneå-Haparanda

Närbild på en informationsskylt på en tågstation

Foto: Haparanda stad

Projektet möjliggör passagerartågtrafik mellan Finland och Sverige som en del av det transeuropeiska TEN-T-kärnnätet.

Inom projektet elektrifieras banavsnittet Laurila-Torneå-Haparanda. Även den gränsöverskridande delen i Haparanda elektrifieras med elsystem från Finlands järnvägar.

Utöver elektrifieringen bygger projektet de säkerhetsanordningar som krävs för passagerartrafiken över gränsen, gör ändringar i banbroarna som elektrifieringen och konstruktionernas skick förutsätter samt uppdaterar bangård och perrong i Torneå. Även plankorsningssäkerheten mellan Laurila och gränsen förbättras.

- Just nu utarbetas järnvägsplaner som läggs fram till påseende under vintern och som man strävar efter att godkänna före sommaren. Enligt nuvarande tidtabell kan byggandet inledas tidigast i slutet av 2022. Största delen av arbetena sker under åren 2023 och 2024, summerar projektchef Terhi Honkarinta vid Trafikledsverket.

En internationell knutpunkt

Torneå och Haparanda är knutpunkten för internationella transportkorridorer och en del av den pågående utvidgningen av den transeuropeiska TEN-kärnnätskorridoren runt Bottenviksbågen. Genom området går flera betydande internationella trafikkorridorer i norra Finland och norra Sverige som ansluter Barentsområdet till Centraleuropas trafikkorridor och vidare till Fjärran östern. Rutten genom Sverige är ett alternativ för transporter inom Finlands utrikeshandel.

Projektet möjliggör passagerartågtrafik mellan Finland och Sverige, men öppnandet av trafiken förutsätter separata beslut. En eventuell öppning av passagerartågtrafiken över gränsen skulle utvidga pendlingsområdena i Bottenviken.

- Det är mycket glädjande nyheter. En starkare koppling mellan norra Finlands och norra Sveriges tåginfrastruktur ger fler jobbmöjligheter, ökar turismen och bidrar till ett stärkt näringsliv i Norrbotten, säger Haparanda stads kommunalråd Sven Tornberg.

Mer om projektet

Banprojektet Laurila-Torneå-Haparanda genomförs som ett samprojekt mellan Trafikledsverket, Försörjningsberedskapscentralen och svenska Trafikverket.

Kostnadskalkylen för projektets är 24 miljoner euro, varav Trafikledsverkets andel är 10 miljoner euro, Försörjningsberedskapscentralens andel 10 miljoner euro och svenska statens andel fyra miljoner euro. EU:s CEF-stöd (Connecting Europe Facility) har beviljats för att planera projektet.

Läs mer på Trafikledsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: