/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Ny debiteringsmodell för livsmedelstaxa

Kvinna, piroger, storkök. Foto: Haparanda stad

Foto: Haparanda stad

Ny debiteringsmodell för livsmedelstaxa, positiv för företagare.

Kommunen har från och med den 1 januari 2023 infört en ny debiteringsmodell för livsmedelstaxa. Nu tillämpas efterhandsdebitering av taxan för livsmedelskontroll, istället för att den som innan årsskiftet debiterades i förskott.

Haparanda och flertalet andra kommuner har övergått till den nya debiteringsmodellen och beslutet har mottagits väl av aktörer som verkar inom de branscher där kontroller genomförs.

Förskottsbetalning kan innebära påfrestningar för ekonomin. Lättnader i debiteringsmodellen är en del i ett led av gynnsamma steg som underlättar och utvecklar det lokala näringslivet.

Ärendebeskrivning i korthet

Ny svensk livsmedelslagstiftning infördes 1 april 2021 och anpassas till EU:s nya kontrollförordning, Som ett led i anpassningen gäller sedan den 1 april 2021 en ny avgiftsförordning för offentlig kontroll av livsmedel i Sverige. Bland annat innebär den nya förordningen att kommunerna ska övergå från en fast, årllig avgift som förskottsdebiteras till att debitering ska ske i efterskott efter genomförd tillsyn.

Frågor? kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret via mejl; miljo-bygg@haparanda.se

Telefon 0922-260 00  Länk till annan webbplats.(växeln).

Senast uppdaterad: