Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Publicerad:

Interreg Aurora godkänner 15 nya gränsöverskridande projekt: Torne Valley Dipnet -projektet fick betydande finansiering

Kukkolaforsen. Foto: Haparanda stad

Kukkolaforsen. Foto: Haparanda stad

Styrkommittén för Interreg Aurora godkände 15 nya projekt i sin fjärde utlysning för ordinarie projektansökningar. Mer än 9 miljoner euro tilldelades gränsöverskridande aktiviteter som kommer att stödja hållbar utveckling och förbättra våra dagliga liv på många olika sätt.

Pressmeddelande Tornedalens museum 15/6 2024

Ett av de godkända projekten är Torne Valley Dipnet, som syftar till att bevara och främja det hundratals år gamla kulturarvet av håvfiske för kommande generationer. Det levande kulturarvet är en vital del av Torneälvens identitet.

Torne Valley Dipnet-projektets totala budget är cirka 820 000 euro för 30 månader. Projektet startar i augusti 2024 och avslutas i december 2026. I projektet finns fyra (4) arbetspaket som inkluderar aktiviteter från en skyddsstrategi till en mobil utställning, VR-verktyg och applikationer samt att göra den gränsöverskridande håvfiskekulturen mer känd och intressant på olika sätt, till exempel berättelseevenemang och podcast.

Som nämnts ökar projektet kunskapen och lär ut färdigheterna till den yngre generationen. Projektet involverar ett brett spektrum av traditionella utövare, fiskesamhällen, kommuner, olika offentliga och privata organisationer från Sverige och Finland i gemensamt hållbart skyddsarbete.

Samarbete

Projektet kommer att administreras av Tornedalens museum. Hela projektet kommer att genomföras i samarbete mellan Torneå och Haparanda kommuner samt intressenter som ProSiika rf, Novia Yrkeshögskola och Norrbottens museum.

Projektet är en fortsättning på det långsiktiga skyddsarbetet av den unika håvfiskekulturen i Torneälven som utförs av traditionella utövare. Detta projekt kommer att lyfta fram och komplettera, med nya digitala verktyg och aktiviteter, det arbete som utförts under tidigare milstolpar för att bevara traditionen.

Alla mål i projektet integrerar hållbar utveckling, ekologiska, ekonomiska och särskilt sociala dimensioner inom UNESCO:s ramverk. Det inkluderar Agenda 2030-målen som en nyckelsten i skyddsarbetet.

Håvfiskekulturen

Enligt EU-specifikationerna är ProSiika en officiell förening som är utsedd som en officiell partner i projektet. ProSiika ry och dess medlemmar representerar traditionsgemenskapen på båda sidor om gränsen. Totalt deltar sju föreningar (ProSiika ry, Kukkolankoski delägarförening, Korpikylä delägarskap, Kukkola Fiskesamfällighet, Matkakoski Fiskeförening, Korpikylä Hembygdsförening, Kultur-Ekot) i genomförandet och finansieringen av projektet. ProSiika ry fungerar som en paraplyorganisation för alla dessa andra föreningar.

Eftersom håvfiskekulturen är nominerad som en multinationell kandidat för UNESCO:s lista över immateriellt kulturarv, kommer Finlands Museiverket och Svenska ISOF (Institutet för språk och folkminnen) att delta i det gränsöverskridande samarbetet som partners för den officiella UNESCO-ansökan.

Mer information: www.interregaurora.eu/interreg-aurora-approves-15-new-cross-border-projects/Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Titta Kallio-Seppä, museichef, Tornionlaakson museo – Tornedalens museum, titta.kallio-seppa@tornio.fi, +358 50 597 1557
Julia Autio, kulturarvskoordinator, Tornionlaakson museo – Tornedalens museum, julia.autio@tornio.fi, +358 40 778 4418
Hanna-Leena Ainonen, gränssamarbetsutvecklare, TornioHaparanda,
hanna-leena.ainonen@tornio.fi / hanna-leena.ainonen@haparanda.se +358 40 502 1103 / +46 922 260 39

Taggar:

Fritid och kultur

Senast Uppdaterad: