Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Publicerad:

Samverkan för bästa skola

Avslutningsseminarium för konceptet Samverkan för bästa skola som Barn och ungdomsförvaltningen under tre år arbetat med i samverkan med Skolverket. Foto: Haparanda stad

Avslutningsseminarium för konceptet Samverkan för bästa skola som Barn och ungdomsförvaltningen under tre år arbetat med i samverkan med Skolverket. Foto: Haparanda stad

Barn och ungdomsförvaltningen har under tre år arbetat med Skolverket i konceptet - Samverkan för bästa skola.

Samverkan för bästa skola innebär att Skolverket väljer ut och erbjuder stöd till huvudmän vars skolor har låga kunskapsresultat och som bedöms ha svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand samt till förskolor med svåra förutsättningar.

Utveckling på flera nivåer

Sedan två år tillbaka så har Stockholms universitet stöttat arbetet med sju processledare till insatser för den politiska ledningen, förvaltningen och skolenheterna. Utvecklingsinsatserna har bland annat handlat om struktur och organisation, undervisningsnära utveckling, språkutvecklande arbetssätt, kollegialt lärande på flera nivåer och elevhälsoprocesser.

Avslutningsseminarium

Förra veckan avslutades insatsen med ett framåtsyftande seminarium där lärdomar, goda exempel, reflektioner och framtida planer presenterades. Representanter från Skolverket och Stockholms universitet deltog och samtliga skolenheter i Haparanda representerades av totalt 60 personer. Deltagarna sammanfattade dagen med ord som stolthet, framtidshopp, framtidstro, kraft, energi och entusiasm.

Mer om projektet finns på Skolverkets hemsida - Samverkan för bästa skola - Skolverket

Taggar:

Förskola och skola

Senast Uppdaterad: