/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Nytt avtal för gränssamarbetet undertecknat

Kommunstyrelsens ordförande Sven Tornberg, Haparanda och Torneå stads motsvarighet, Jukka Kujala. Foto: Haparanda stad

Kommunstyrelsens ordförande i Haparanda stad, Sven Tornberg och Jukka Kujala, Torneås stadsdirektör undertecknar ett nytt huvudavtal för gränssamarbetet. Foto: Haparanda stad

Idag undertecknade Haparanda stads kommunalråd, Sven Tornberg och Torneås stadsdirektör, Jukka Kujala ett nytt huvudavtal för gränssamarbetet mellan Torneå och Haparanda.

Avtalet undertecknades vid sammanträdet för HaparandaTornios regering (före detta Provincia Bothniensis) som ägde rum på Cape East under fredagen. Genom avtalet fastställs och förtydligas gränssamarbetets allmänna verksamhetsprinciper, samarbetsorganisation samt principer för styrning och beslutsfattande.

Syfte och målsättningar

Syftet med samarbetet mellan Haparanda stad och Torneå stad är en effektiv gemensam resursförsörjning, att förbättra utbudet av tjänster som Haparanda och Torneå gemensamt kan erbjuda samt att förbättra annan kommunal verksamhet.

- Tack vare vårt samarbete så är våra möjlighetet att ge service och upplevelser till boende, besökare och företag så mycket större än vilken annan kommun i Sverige med 9 500 invånare, säger Haparandas kommunalråd Sven Tornberg (C).

- Nu förtydligar vi vårt samarbete genom att lämna namnet Provincia Bothniensis bakom oss och går framåt tillsammans under HaparandaTornios gemensamma flagg, fortsätter han.

Huvudavtal (pdf) Pdf, 365.2 kB.
Pääopimus (pdf) Pdf, 360.8 kB.

Bakgrund

Torneå stad och Haparanda stads gränsöverskridande samarbete sträcker sig från 1960-talet. År 1987 överfördes gränssamarbetet till den frivilliga gränssamarbetsorganisationen Provincia Bothniensis. Samtidigt beslutades om formerna för samarbete, organisation, prioriteringsområden och finansiering av det gemensamma gränssamarbetet i respektive parts fullmäktige.

1989 beslutades det om ett fortlöpande gränssamarbete. 2000 träffades ett huvudavtal om gränssamarbetet mellan städerna. Utöver detta huvudavtal har Torneå och Haparanda kommit överens om bland annat gemensamma offentliga tjänster, investeringar och utvecklingsprojekt i enskilda avtal.

Senast uppdaterad: