/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Obligatorisk provtagning för gränspendlare som arbetar inom hälso- och sjukvård

Den svenska och finska regeringen har bestämt att gränspendlare som jobbar inom hälso- och sjukvård ska testas för coronavirus.

I enlighet med detta beslut kommer Haparanda stad - i samarbete med Region Norrbotten - att regelbundet ta prov för Covid-19 av anställda inom hälso- och sjukvård som bor i Finland. Provtagningen kommer att starta den 7 maj.

Region Norrbotten kommer inom kort att erbjuda provtagning av övrig personal inom vård- och omsorg, men datum är dock ännu inte bestämt.

Haparanda stad har sedan corona-pandemin startade haft en förstärkt ledningsfunktion för inriktning och samordning - detta för att hela tiden kunna anpassa organisationen med anledning av Covid-19. Kommunen följer de vårdhygieniska riktlinjer som Region Norrbotten har tagit fram för hantering av misstänkta fall.

Senast uppdaterad: