/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Ökad trivsel på högstadiet i Haparanda

Gränsskolan. Foto: Haparanda stad

Gränsskolan. Foto: Haparanda stad

För fyra år sedan genomgick Haparandas högstadieskolor en omfattande strukturförändring, där tre högstadier slogs samman till ett gemensamt. Denna förändring har medfört både utmaningar och möjligheter för elever och personal.

- Förändringar i skolverksamheter medför oftast utmaningar och det tar tid att forma rutiner men nu har vi hittat en bra dynamik, säger Kristiina Kvist, skolintendent på Gränsskolan.

Pedagogiska insatser och ledarskap

Skolan har satsat på att förstärka pedagogiken och ledarskapet i klassrummen. En välstrukturerad lektionsplan har bidragit till ökad studiero och trygghet för eleverna. För två år sen infördes stormentorskap på skolan. Stormentorn avlastar lärarna från administrativa uppgifter och fungerar som en kontaktperson för vårdnadshavare. Dessutom umgås stormentorn med eleverna under raster, vilket har skapat en närmare relation till eleverna.

- Stormentorerna har blivit jätteviktiga för eleverna, och lärarna har fått mer tid för undervisningen, säger Kristiina Kvist.

Kristiina Kvist är skolintendent på Gränsskolan. Foto: Haparanda stad

Kristiina Kvist är skolintendent på Gränsskolan. Foto: Haparanda stad

Trygghetsteam

Trygghetsteamet består av personal från elevhälsan Länk till annan webbplats.men också av elever. De äldre eleverna fungerar som faddrar för yngre elever. Trygghetskompisarna agerar som “extra ögon” i korridorerna och hjälper sina kamrater. Dessutom anordnar de fadderdagar för blivande sjuor.

Information om Gränsskolan 7-9 | Haparanda stad Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: