/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

På Haparanda bangård utförs byggarbeten under sommaren och hösten

Foto: Haparanda stad, järnvägsbron

Foto: Haparanda stad

Förbättringsarbeten på Haparanda bangård inleds i juni 2024. Man gör bland annat spårändringar och överbyggnadsarbeten på bangården. Trafikverket i Sverige bygger en ny passagerarplattform vid Haparanda station. Arbetena är en del av Trafikledsverkets elektrifieringsprojekt för banavsnittet Laurila–Torneå–Haparanda

Pressmeddelande från Väylävirasto 29.05.2024

Byggentreprenaden för förbättringsarbetena på Haparanda bangård inleds under juni 2024. Entreprenaden inkluderar spårändringar på bangården och utbyte av överbyggnaden, dvs. spårets skenor, makadam och sliprar förnyas. På bangården utförs också små utbyten av jordmassor och ändringsarbeten gällande säkerhetsanordningar. Entreprenaden genomförs av GRK Suomi Oy. Arbetet kommer att genomföras under den kommande sommaren och hösten.

Även byggentreprenaden för den nya passagerarplattformen har påbörjats under våren vid Haparanda station. Trafikverket i Sverige låter bygga passagerarplattformen och Nyab förverkligar entreprenaden. Dessutom uppgraderar Haparanda kommun stationens parkeringsområde. Trafikverket och Haparanda kommun deltar i förverkligandet av elektrifieringsprojektet för banavsnittet Laurila–Torneå–Haparanda.

- Vi kunde inleda byggarbetet av den nya passagerarplattformen i april. Arbetet påverkar inte den nuvarande situationen för passagerartrafiken på Haparanda station", berättar projektchef Peter Keisu vid Trafikverket.

På banavsnittet mellan Haparanda och Torneå finns både finska och svenska spårvidder. Den nya passagerarplattformen vid Haparanda station byggs med spårvidden för den finska sidan. Projektet omfattar även elektrifieringsarbeten på spåren med finsk spårvidd på Haparandasidan och arbetena utförs ännu under detta år.

- Entreprenaden på Haparanda bangård som inleds i juni är den sista större helhet som ingår i projektets byggarbeten. Enligt tidtabellen ska hela projektet vara klart i slutet av år 2024", berättar Trafikledsverkets projektchef Terhi Honkarinta.

För närvarande pågår också byggentreprenaden för Torneå bangård, utvidgningen av järnvägsbron över Torne Älv samt elektrifieringsentreprenaden för banavsnittet Laurila–Torneå–Haparanda. Dessutom pågår ändringsarbeten i anslutning till banans säkerhetsanordningar.

Följ projektet:

Laurila-Torneå-Haparanda - Trafikledsverket (vayla.fi) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: