/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Preliminärt resultat från folkomröstningen

Foto på röstkort

Foto: Haparanda stad

Folkomröstningen gällande driften av det nya vård- och omsorgsboendet Hemstranden/Kotiranta är genomförd. Av kommunens 7 653 röstberättigade har 2 125 deltagit (28 %).

Det slutliga resultatet av folkomröstningen fastställs den 18 maj och ska sedan behandlas av kommunfullmäktige, preliminärt den 13 juni.

Två alternativ att rösta mellan

Frågeställningen var följande: Ska Hemstranden/Kotiranta särskilda boende kunna drivas på entreprenad?

Alternativ JA fick 395 röster (18,59 %)

Alternativ Nej fick 1 673 röster (78,73 %)

Antalet blanka och ogiltiga röster redovisas i den slutliga röstsammanräkningen.

Slutlig röstsammanräkning

Valnämnden håller slutlig röstsammanräkning den 18 maj.

Omhändertagande av röstningsresultatet

  1. Valnämnden fastställer resultatet från folkomröstningen senast den 18 maj.
  2. Resultatet går sedan till kommunfullmäktige för beslut om fortsatt inriktning.
  3. Preliminärt behandlas ärendet av kommunfullmäktige den 13 juni.

Senast uppdaterad: