/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Provtagningar tar utredningen om vattenkvalitet framåt

Provtagningsflaskor för vattenkvalitet på ett bord.

Foto: Haparanda stad

Hushåll i vissa delar av kommunen har till och från upplevt att det kommunala dricksvattnet smakar och luktar unket. Kommunen utreder vad det kan bero på.

De senaste proverna visar att vattnet är tjänligt och inte farligt för hälsan på något sätt. Provsvaren indikerar inte heller på några avvikelser i reningsprocesserna i vattenverket.

- Våra reservoarer är rengjorda och rutinmässigt genomgångna och vattenledningssystemet är genomspolat. Vi har också öppnat brandposter för att sätta fart på vattnet, så det inte blir stillastående, säger Haparanda stads tekniska chef, Jimmy Henriksson.

Utvalda mätpunkter

Det är fortfarande okänt vad som ligger bakom lukten och smaken på vattnet.

- Utifrån det vi vet i dagsläget så finns problemen sannolikt ute i ledningsnätet eller i servisledningar, säger Henriksson.

Från Mattila vattenverk distribueras dricksvatten via ett över 33 mil långt ledningsnät till kunderna i kommunen.

- Det är nästan lika långt som från Haparanda till Umeå, konstaterar Henriksson.

Han säger att man arbetar systematiskt med provtagning för att ringa in problemet.

- Vi tar prover vid utvalda mätpunkter på ledningsnätet runtom hela kommunen. Hittills har inga resultat visat några avvikelser eller att det skulle vara hälsofarligt, avslutar han.

Åtgärder på kort och lång sikt

- Vi arbetar systematiskt utifrån en fastlagd plan. På kort sikt ska vi bland annat genomföra en luftrenspolning av ledningsnätet i Nikkala. Vi kommer också att rengöra Grankullens vattentorn. På längre sikt kommer vi att byta ut vattenledningar i delar av centrala Nikkala, avslutar Henriksson.

Läs utredningen och åtgärdsplanen gällande vattenkvalitet (pdf) Pdf, 92 kB. Länk till annan webbplats.

Kort om kontroll och kvalitet

  • Haparandas dricksvatten kvalitetskontrolleras året om. Kontrollen sker i flera steg.
  • För att långsiktigt följa förändringar i vattenkvaliteten tas regelbundet prover på råvattnet.
  • Vattnet som pumpas in i vattenverken för att renas kontrolleras vid intaget.
  • Under reningsprocessen undersöks vattenkvaliteten för att bevaka att reningen sker på bästa sätt. Denna kontroll sker dels inne i vattenverket (pH, turbiditet och kloröverskott), dels på ett ackrediterat laboratorium.
  • För att säkerställa kvaliteten på det utgående dricksvattnet kontrolleras det enligt Livsmedelsverkets riktlinjer.
  • Vattenkvaliteten undersöks även i ledningsnätet och minst 600 prover tas varje år hos kunderna.

Vattenkvalitet i kommunen Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om dricksvatten Länk till annan webbplats.

Kompletta analysprotokoll

Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av uppgifterna. Kompletta analysprotokoll, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade i diariet hos samhällsbyggnadsnämnden.

Kontakt via e-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: