/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Simhallen stängs på obestämd tid

Foto: Haparanda stad

Simhallen i Haparanda har stängts av hälsoskäl. Det finns fuktskador och mögelväxt som gör att lokalerna bedöms som hälsovådliga.

Företaget RISE genomförde en omfattande fuktteknisk utredning av simhallen under sensommaren 2019. Utredningen omfattade samtliga konstruktioner och bassänger. Bassängerna har tidigare undersökts avseende betongkvalitet och beständighet.

Resultatet påvisar omfattande fuktskador och mögelväxt i simhallen.

Läs hela rapporten "Invetering av simhall" (pdf) Pdf, 3.8 MB.

Beslutar att stänga simhallen

Ett enigt KsAU beslutade idag att stänga simhallen från och med den 1 februari 2020. Detta på obestämd tid i avvaktan på vidare åtgärder.

Man beslutade också att utreda inomhusmiljörisker i angränsande lokaler och utreda om övriga delar av Idrottshuset har mikrobiell påväxt som kan ge upphov till hälsobesvär.

Senast uppdaterad: