/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Snabbare framtid – målet för handläggningstid av bygglov halveras till 5 veckor

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under sammanträdet den 16 maj om en ny målbild inom nämndens ansvarsområden inför åren 2025-2026.

Målen går i enlighet med kommunfullmäktiges prioriteringsområden och omfattar bland annat stadsplanering, bygg- och miljö samt miljö- och hälsoskydd. Fokusområden för samhällsbyggnadsnämnden är att kontakten med myndigheten ska vara enkel och smidig.

Kortare handläggningstid

Ett utav målen för kommande år är att handläggningstiden för bygglov ska vid en komplett ansökan i genomsnitt halveras från 10 veckor till 5 veckor. Förändringen är resultatet av en långsiktig strategi för att effektivisera processer och öka tillgängligheten för både invånare och näringsidkare. Genom att minska väntetiderna, inte bara förbättras användarupplevelsen utan det underlättar också för snabbare genomförande av byggprojekt som är avgörande för kommunens tillväxt och utveckling.

- Det här är en del av vår strävan att skapa en mer framåtblickande kommun, genom att förenkla och påskynda byggprocessen, kan vi locka fler investeringar och samtidigt se till att våra invånares och företagares behov tillgodoses snabbare, säger Kurt Rosendahl, (s), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

För att få en mer detaljerad översikt över nämndens beslut kan du besöka Samhällsbyggnadsnämnden | Haparanda stad Länk till annan webbplats.. Där hittar du protokoll från nämndens sammanträden.

Senast uppdaterad: