/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Spara pengar och miljö – undvik tomgångskörning

Foto: Wikimedia Commons

Tomgångskörning orsakar mycket avgaser och föroreningar, vilket varken är bra för vår hälsa eller miljö.

- Genom att undvika tomgångskörning kan du som bilist minska din miljöpåverkan, berättar Nicolae Hilmkvist, en av Haparanda stads miljöinspektörer.

- Inom Haparanda tätort råder ett förbud mot tomgångskörning över två minuter, just för att slippa onödiga utsläpp, fortsätter han.

Förbudet innebär att du inom kommunen inte får köra ett stillastående motordrivet fordon på tomgång när det är parkerat, oavsett om du sitter i eller inte.

Tummen upp för motorvärmare

- Utsläppen är extra stora när motorn är kall. Det är också kyliga och kalla väderförhållanden som gör att avgaserna ofta stannar kvar och inte vädras bort, fortsätter Hilmkvist.

För att undvika kallstarter som belastar hälsa, miljön och bilen är rekommendationen att man som bilägare använder motorvärmare.

- En motorvärmare är en bra investering, den gör motorn varm och minskar bränsleåtgången, vilket i sin tur minskar avgaserna. Det tjänar både du och miljön på, påpekar Hilmkvist.

Visste du att:

  • Tomgångskörning påverkar din hälsa negativt. Avgaserna innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem.
  • Avgaserna dras även in i lägenheter, skolor, daghem genom ventilation, vilket kan ge obehag.
  • Avgaserna inne i bilen är ofta två till tre gånger så höga som utanför.

Rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare:

  • -15 C - max. 1,5 timme.
  • 0 grader - max 1 timme.
  • temperaturer över +10 C - använd inte motorvärmare.

Ett nationellt miljömål

Frisk luft är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen fungerar som riktmärken för den svenska miljöpolitiken och för miljöarbetet i hela samhället.

- Ju fler vi blir som arbetar tillsammans mot samma mål desto större möjligheter har vi att lämna över en bra miljö till våra barn och barnbarn, avslutar Hilmkvist.

För information om luftföroreningarnas hälsoeffekter och det nationella miljömålet "Frisk luft", se nationella miljömålsportalen. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: