/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Stora vattenmängder orsakade baktryck i VA-nätet

Regndroppar i vattenpöl

Foto: Pexels.com

Den senaste veckans ihållande regn har orsakat problem med dagvattnet och har även orsakat ett baktryck i kommunens VA-nät.

Haparanda har registrerat stora mängder nederbörd den senaste veckan. Marken är mättad och älven orkar inte svälja vattenmängderna. Andra viktiga vattendrag för dagvattenhantering är också överfulla. Detta har orsakat ett baktryck i kommunens VA-nät. I dagsläget är ett 50-tal fastigheter i kommunen drabbade.

Har du fått en skada?

Kontakta rätt aktör för snabbast hjälp:

  • Ring ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget kontaktar sedan kommunen.
  • Eventuella ersättningskrav på kommunen måste meddelas skriftligt.
  • Fastighetsägaren står för självrisken. Den återbetalas när skadan är reglerad i de fall där kommunen är skadeståndsskyldig.

Var uppmärksam i trafiken

Vissa vägar och vissa gång- och cykelvägar är översvämmade. Om du måste ut i trafiken, var försiktig, välj alternativa vägar utan viadukter och respektera eventuella avspärrningar.

Varför blir det översvämning?

Dagvattenförande ledningar dimensioneras så att de ska klara av normala regn. Kommunen arbetar kontinuerligt med att underhålla ledningsnät och pumpstationer för att förebygga problem, men att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt.

Vid kraftiga skyfall kan ledningssystemet tillfälligt bli överbelastat. Detta kan i sin tur leda till att vatten tränger in i fastigheter genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Senast uppdaterad: