/

Du är här:

Publicerad: 15 okt 2020 |

Typ av artikel: Nyhet

Tekniska problem med trygghetslarm

En yngre kvinnas hand håller en äldre kvinnas hand.

Foto: Pexels.com

I nuläget har vi vissa störningar på en del trygghetslarm i kommunen.

Leverantören av den tekniska lösningen har bytt plattform i veckan och efter det har socialförvaltningen märkt att det finns en fördröjning på vissa larm. Haparanda stad är inte ensam om störningarna. Alla leverantörens kunder i hela landet berörs.

Ansvariga på socialförvaltningen har en tät dialog med leverantören som arbetar för att åtgärda problemet. Prognosen är att detta ska vara avhjälpt innan veckans slut.

För att minska belastningen på leverantören, uppmanas de som har trygghetslarm att undvika att provlarma i nuläget. En stor del av de personer som har trygghetslarm har hemtjänst. Vid behov kommer Haparanda stad att utöka antalet tillsynsbesök.

Vid akut sjukdom, ring 112.

Senast uppdaterad: 20 okt 2020