/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Tillsamman blir vi starka

Lars Öberg och Sven Tornberg. Foto: Haparanda stad

Idag har Polisen och kommunen undertecknat förnyade medborgarlöften. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Underlaget till de nya medborgarlöftena har dels tagits fram genom medborgarenkäter och medarbetardialoger, dels genom samtal med kommunen och underlag från Polisens underrättelseverksamhet.

Avtalet skrevs under av Haparanda stads kommunalråd Sven Tornberg och Lars Öberg, chef lokalpolisområde Östra Norrbotten.

Läs hela dokumentet:
Medborgarlöfte mellan Haparanda stad och Polisen för åren 2020-2022 (pdf) Pdf, 168.2 kB.

Fortsatt arbete mot droger

- Under de senaste åren har vi genomfört ett antal insatser mot narkotika i Haparanda och i området kring landsgränsen. Det kommer vi att fortsätta med, sade Lars Öberg, chef lokalpolisområde Östra Norrbotten.

- Det är oerhört viktigt att vi bedriver ett aktivt och kontinuerligt arbete mot droger. Det handlar inte bara om polisiära insatser, utan även om förebyggande insatser och utbildning. Där kan vi spela en avgörande roll, sade Haparandas kommunalråd, Sven Tornberg.

- Tillsammans blir vi starka, konstaterade Öberg.

Fokusområden

Under den kommande treårsperioden lovar parterna att fokusera på följande områden:

 • Polisiär närvaro, trygghet och grannsamverkan
 • Droger och folkhälsa
 • Trafiksäkerhet
 • Våld i nära relationer

Aktiviteter under perioden

 • Genomföra minst fyra (4) riktade insatser i kommunen per år för att förebygga och minska narkotikamissbruk bland ungdomar såväl som vuxna.
 • Genomföra sök med hund i skolmiljö vid minst två (2) tillfällen per år.
 • Kommun och polis ska samverka via PSS-gruppen (polis, skola och socialtjänst).
 • Kommunen åtar sig att utbilda lärare, elever och vårdnadshavare i narkotikans skadeverkningar
 • Polisen ska jobba mot trafikbrott gällande A-traktorer och mopeder vid minst två (2) tillfällen per år.
 • Polis och kommun ska samverka för att hjälpa våldsutsatta att anmäla våld i nära relation.
 • Polisen skall stötta brottsoffer i den polisiära processen.

Senast uppdaterad: