/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Tillsyn bidrar till att säkerställa hälsa och miljö

Foto: Pexels.com

Under februari och mars kommer Haparanda stad att genomföra tillsyn på lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling, däribland frisörer och massörer.

- Tillsynen innebär att vi granskar verksamheten och dokument, så som egenkontroll och rapporter, säger Nicolae Hilmkvist, en av Haparanda stads miljöinspektörer.

- När det gäller frisörer och liknande verksamheter så ligger tyngdpunkten ofta på frågor rörande hälsoskydd. Det kan handla om rengöring av utrustning, hygienrutiner, ventilation och städning, fortsätter han.

Alla inspektioner genomförs tillsammans med verksamhetsutövaren.

- Vi börjar med att gå igenom en checklista. Därefter kontrollerar vi att allting är okej. När vi är färdiga så sätter vi oss ner och sammanfattar våra huvudsakliga intryck, säger Hilmkvist.

Någon vecka efter inspektionen skickar alltid miljöinspektören en rapport till verksamhetsutövaren.

- Om något inte ser bra ut talar vi om vad som bör åtgärdas, säger han.

Människor och miljön ska må bra

Under året kommer tillsyn att genomföras på andra verksamheter, bland annat i förskolor och skolor. Målsättningen med miljö- och hälsoskyddstillsyn är att få en hållbar utveckling, men även att skydda människors hälsa.

- Vi arbetar för att människor och miljön ska må bra idag, imorgon och i framtiden. Ett sätt att arbeta med detta är genom tillsyn, säger Hilmkvist.

- Vi tror också att tillsynen bidrar till att verksamheterna blir mer medvetna om miljölagstiftningens krav, framför allt på egenkontroll, och får impulser till att utvecklas, avslutar han.

Tillsyn bekostas av avgifter

Det är riksdagen som har slagit fast att tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll enligt livsmedelslagstiftningen ska bekostas av avgifter. Därför måste kommunen ha en egen taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. I Haparanda är timavgiften för närvarande 890 kronor per timme.

Tillsyn och kontroll av verksamheter och arbetet med att pröva tillstånd ska inte bekostas av oss alla i samhället, utan av företaget eller personen som söker tillstånd eller som är föremål för tillsyn eller kontroll.

Senast uppdaterad: