/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Två vårdtagare med konstaterad covid-19 har avlidit

Fasad på brun tegelbyggnad. Stadshuset i Haparanda.

Foto: Haparanda stad

Smittspridningen av covid-19 har ökat mycket i samhället och vi har även fått in smitta inom de kommunala verksamheterna. Nu har två vårdtagare inom äldreomsorgen avlidit i covid-19.

------------------------------------------

Suomalainen teksti alapuolella

------------------------------------------

Sedan smittan upptäcktes har 14 vårdtagare inom äldreomsorgen insjuknat. Två av de äldre som sedan tidigare konstaterats ha covid-19 har nu avlidit. Haparanda stad följer gällande lagstiftning kring sekretess och kommer inte att lämna ut ytterligare detaljer.

Särskilda covid-enheter

För att minimera spridningen av coronaviruset har kommunen öppnat två särskilda, isolerade enheter för covid-smittade. På covid-enheterna sker så kallad kohortvård. Det innebär att vårdtagare vårdas åtskilt från varandra och med särskilt tilldelad personal. Detta görs för att minska risken för smittspridning.

Alla åtgärder sker i nära samråd med Smittskydd och Vårdhygien på Region Norrbotten. Enheterna kommer att finans på plats så länge behovet finns.

Sen jälkeen kun tartunnat todettiin, 14 vanhusten hoivakotien potilasta on sairastunut. Kaksi vanhuksista, joiden jo aikaisemmin todettiin sairastuneen covid-19 –tautiin, on nyt menehtynyt. Haaparannan kaupunki noudattaa salassapitoon liittyvää lainsäädäntöä, eikä tule antamaan asiasta lisätietoja.

Erityiset koronayksiköt

Jotta tartuntojen leviäminen saataisiin minimoitua, kunta on avannut kaksi erityisyksikköä, joissa koronatartunnan saaneet potilaat eristetään muista. Näissä yksiköissä potilaita hoidetaan muista erillään, ja heitä varten on oma henkilökunta. Näin toimitaan, jotta tartuntojen leviämisriski voitaisiin pitää minimissä.

Kaikki toimet tehdään yhteistyössä Norrbottenin alueen Infektioiden hallinnan ja Hoitohygienian kanssa. Hoitoyksiköt ovat toiminnassa niin kauan kuin niihin on tarvetta.

Senast uppdaterad: