/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Utredning om simhall presenterad

Bild av vatten i en pool tagen uppifrån.

Foto: Pexels.com

Under måndagen träffades kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid mötet presenterades en utredning i simhallsfrågan.

Den nuvarande simhallen byggdes i mitten av 1960-talet. I februari 2020 stängdes anläggningen på grund av anläggningens tekniska status. Sedan dess har kommunens folkvalda diskuterat olika lösningar för att tillgodose behovet av en simhall i Haparanda.

För att komma framåt i simhallsfrågan har en utredning genomförts under sensommaren. Idag presenterades den för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utredningen lyfter fram ett antal alternativ. Det handlar om allt från renovering till nybyggnation eller hyresupphandling. Målet är att landa i ett alternativ som fungerar bäst ur ett socialt, tekniskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.

Processen går vidare

KsAu beslutade att arbeta vidare med två alternativ:

  1. Bygga en helt ny anläggning med kommunen som huvudman.
  2. Genomföra en hyresupphandling av badhuhstjänster.
    Första steget är då att göra en RFI (request for information) för att kunna utvärdera de möjligheter som kommersiella partners kan erbjuda.

Grundpremissen är att en simhall i Haparanda ska kunna säkra kommunens grundförmåga att bedriva simundervisning, föreningsverksamhet och motionssim. Tanken är att en anläggning i Haparanda ska komplettera den anläggning som finns i Torneå och på så sätt bredda utbudet i området. Badhuset i Torneå kommer även framgent att vara ett alternativ för besökare som önskar ett mer varierat utbud inom bad och vattenlek.

Läs mer om förslagen i Haparanda stads utredning Pdf, 4.9 MB..

Ärendet ska nu behandlas politiskt under hösten och det blir kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Senast uppdaterad: