/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Utvidgning av kollektivtrafiken

Bild på en snöig och hal väg omgiven av tät barrskog Foto: Pexels

Foto: Pexels

Kommunen har tillsammans med regionen och grannkommuner
i flera år arbetat för att utveckla kollektivtrafiken. Senaste satsningen är en efterfrågestyrd linje till och från Haparanda och en rad byar.

Från och med den 3 januari 2023 finns möjligheten till att beställa busstaxi i enlighet med aktuell tidtabell från byarna på sträckan Lappträsk, Kärrbäck, Kattilasaari, Keräsjoki- Haparanda.

Busstaxin går två gånger i veckan och är ett smidigt sätt att ta sig till och från centralorten.

- Denna satsning är en del i att minska beroendet av egen bil, genom att skapa alternativa resmöjligheter, säger Göran Wigren, planeringschef, Haparanda stad.

Upphämtning sker från hemadressen, för återresan från centralorten kommer man överens
med Taxi om var någonstans man vill bli upplockad.

Pilotlinje

Denna linje är Haparanda kommuns första efterfrågestyrda linje och förhoppningen är att många väljer att resa med den så att nyttan av funktionen kan användas som
argument för fler linjer i andra byar i framtiden.

- Haparandas kollektivtrafik innehåller tåg, fjärrbussar, flygtaxi, bussar till de större byarna, stadsbuss och anropsstyrd trafik. Haparanda och Torneå har tillsammans en viktig funktion som trafiknav för att koppla samman finsk och svensk kollektivtrafik, där kommer vi att se bra förbättringar de kommande åren, säger Göran Wigren.

Här hittar du information om biljettpriser, tidtabeller samt telefonnummer för bokning. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: