/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Vårfloden: Förebyggande insatser ska mota Olle i grind

Haparanda stad bygger permanenta skyddsvallar kring vatten- och elverk. Foto: Haparanda stad

Under den senare delen av vintern har det kommit mycket snö vilket kan orsaka stora flöden i våra vattendrag. Prognosen är att kulmen på årets vårflod kommer i slutet av maj.

- Exakt hur svår vårfloden blir vet vi inte, men enligt prognoserna kan vattennivåerna bli högre än normalt, säger Haparanda stads säkerhetssamordnare Per Johansson.

- Om vårflodsvolymen skulle närma sig kritiska värden varnas berörda kommuner per omgående, påpekar han.

Förbereder sig för det värsta

- Vattenståndet är ännu normalt i Haparanda. Men kommunen förbereder sig för det värsta, säger Johansson.

För att föregå vårfloden och mota Olle i grind har Haparanda stad och Torneå stad har påbörjat ett antal förebyggande insatser. Det handlar bland annat om att höja skyddsvallen norr om golfbanan, bygga permanenta skyddsvallar kring vatten- och elverk samt informera fastighetsägare i riskområdet om hur de kan förbereda sig.

- Just nu förstärker och höjer städerna skyddsvallen norr om golfbanan mot extrema vattenflöden. Syftet är att vår gemensamma infrastruktur i Haparanda och Torneå invid Stadsviken inte ska drabbas, säger Göran Wigren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, Haparanda stad.

Skyddsvallen norr om golfbanan skyddar Stadsviken och städernas gemensam infrastruktur (bilden ovan är från vårfloden 2018). Foto: Haparanda stad

- I och med insatsen kommer vallen att kunna höjas med cirka 40 cm för att kunna möta den förväntat höga vattennivån. Samtidigt förbereds även andra insatser invid stranden i centrala Haparanda, säger Wigren.

- Vi uppmanar allmänheten att hålla sig borta från området i närheten av skyddsvallen under arbetets gång. Vänligen respektera detta, avslutar han.

Aktuella rapporter och vattenflödesdata

SMHI inhämtar fortlöpande nederbörds- och temperaturdata från mätstationer i Haparanda och Pajala samt vattenflödesdata från Kukkolankoski. Även finska myndigheter inhämtar kontinuerligt vattenflödesdata och analyserar situationen. Läs mer på smhi.se Länk till annan webbplats. om den aktuella hydrologiska lägesbeskrivningen.

Klass 1

Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Klass 2

Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Klass 3

Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem. Klass 3 är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden.

Källa: SMHI

Kommunens och fastighetsägares ansvar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skydda din egen fastighet mot översvämningar och pumpa ut eventuellt vatten som kommit in. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker än andra.

Kommunen kommer i första hand att skydda samhällsviktiga funktioner som till exempel pumpstationer för vatten och avlopp, vägar och elcentraler samt äldreboenden.

Läs mer på dinsakerhet.se om hur du kan skydda dig och din fastighet vid översvämning Länk till annan webbplats..

Följ utvecklingen

Och vid en översvämning kan viktiga samhällsresurser bli särskilt belastade, därför är det viktigt att följa vårflodsutvecklingen. Läs mer om varningsläget på SMHI.se Länk till annan webbplats..

Haparanda stad håller dig uppdaterad om läget här på haparanda.se och på vår Facebooksida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: