/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Vårfloden: Kulmen väntas först i mitten av nästa vecka

Foto: Haparanda stad

Under de senaste dagarna har vattenflödet i Torne älv minskat något, men nu har situationen förändrats och flödena har börjat att öka igen.

De senaste 3 dagarna har flödet i Torne älv minskat, men snösmältningen fortsätter och nu ökar flödena igen, eftersom det fortfarande finns mycket snö kvar i fjälltrakterna. Väderutvecklingen är avgörande hur vattenflödet kommer att utveckla sig längre fram.

Prognoser för kulmen

Finlands miljöcentral skriver på sin hemsida att kulmen troligen kommer att inträffa under senare hälften av nästa vecka. Här finns en viss diskrepans med svenska SMHI som beräknar att kulmen kommer att nås redan den 7 juli. Enligt den nuvarande prognosen kommer vattennivån troligen att stiga ytterligare 0,5 - 1 meter.

Vi uppmanar allmänheten att hålla sig borta från älvkanten. Det höga vattenflödet i kombination med kraftiga strömmar gör att älven är både oberäknelig och farlig.

Följ utvecklingen

Vid en översvämning kan viktiga samhällsresurser bli särskilt belastade, därför är det viktigt att följa vårflodsutvecklingen. Läs mer om varningsläget på SMHI.se Länk till annan webbplats. och finska Ympäristö Länk till annan webbplats..

Haparanda stad håller dig uppdaterad om läget här på haparanda.se och på vår Facebooksida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: