/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Vårfloden: Regelbundna mätningar av vattennivån i älven

Skyddsvallen har höjts med 40 cm. Foto: Haparanda stad

För att föregå vårfloden har Haparanda stad och Torneå stad bland annat höjt skyddsvallen norr om golfbanan.

Nu följer kommunen noga de prognoser som ges av svenska och finska myndigheter samt genomför egna regelbundna mätningar av vattennivån.

- På skyddsvallen är den lägsta nivån 5,41 m. Det är tillräckligt för att klara av årets vårflod enligt de prognoser vi får del av just nu, säger Göran Wigren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Skyddsvallen skyddar bebyggelsen runt stadsviken, tillägger han.

Göran Wigren och Johan Dunder går igenom de olika mätpunkterna. Foto: Haparanda stad

Låglänta områden är utsatta

Det finns låglänta områden längs med älven genom hela kommunen. I centrala Haparanda är risken för översvämningar störst vid området runt Polishuset samt i delar av Tjärhovet.

- Om man bor i ett låglänt område längs älven är det bra att förbereda sig då vattnet kan komma att stiga till onormalt höga nivåer. Alla fastighetsägare har eget ansvar att skydda sin egendom, fortsätter Wigren.

Stranden i Haparanda är ett låglänt område som är utsatt i händelse av högt vattenflöde. Foto: Haparanda stad

Skydda det som är samhällsviktigt

Haparanda stad samverkar med Torneå stad och andra finska myndigheter för att få en gemensam bild av läget och hantera de situationer som riskerar att uppstå. Wigren berättar att de åtgärder som har vidtagits främst handlar om att skydda det som är samhällsviktigt.

- Utöver att höja skyddsvallen norr om golfbanan har vi byggt permanenta skyddsvallar kring vattenintag för dricksvattenförsörjning och pumpstationer.

Följ utvecklingen

Vid en översvämning kan viktiga samhällsresurser bli särskilt belastade, därför är det viktigt att följa vårflodsutvecklingen. Läs mer om varningsläget på SMHI.se Länk till annan webbplats. och finska Ympäristö Länk till annan webbplats..

Haparanda stad håller dig uppdaterad om läget här på haparanda.se och på vår Facebooksida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: