/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Vårfloden: SMHI går ut med klass 1-varning

Bild på några mindre isflak på strömt vattendrag.

Vattennivån i Torne älv stiger. Foto: Haparanda stad

Ett stigande flöde i Torneälven gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning för vattenflödet.

SMHI meddelar att flödena i Torne älv är stigande på klass 1-nivå Länk till annan webbplats., och förhållanden ser ut att hålla i sig. En klass 1-varning sätts när det är så pass höga flöden i vattendrag på en nivå som i snitt uppkommer mellan vartannat och vart tionde år. 

Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Vi uppmanar allmänheten att hålla sig borta från älvkanten. Ett stigande vattenflöde i kombination med kraftiga strömmar gör att älven är både oberäknelig och farlig.

Klass 1

Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Klass 2

Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Klass 3

Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem. Klass 3 är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden.

Källa: SMHI

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Källa: SMHI

Kommunens och fastighetsägares ansvar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skydda din egen fastighet mot översvämningar och pumpa ut eventuellt vatten som kommit in.

Kommunen kommer i första hand att skydda samhällsviktiga funktioner som till exempel pumpstationer för vatten och avlopp, vägar och elcentraler samt äldreboenden.

Läs mer på dinsakerhet.se om hur du kan skydda dig och din fastighet vid översvämning Länk till annan webbplats..

Följ utvecklingen

Vid en översvämning kan viktiga samhällsresurser bli särskilt belastade, därför är det viktigt att följa vårflodsutvecklingen. Läs mer om varningsläget på SMHI.se Länk till annan webbplats. och finska Ympäristö Länk till annan webbplats..

Haparanda stad håller dig uppdaterad om läget här på haparanda.se och på vår Facebooksida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: