/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Vårfloden: Snösmältningen har kommit i gång på allvar

Torne älv med is.

Foto: Haparanda stad

Den senaste tidens vårvärme har gjort att snösmältningen kommit i gång på allvar. Det gör att flödena successivt ökar i våra vattendrag.

- Hittills har vårfloden varit lugn, men längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det fortfarande finns mycket snö kvar på många håll. Exakt hur höga flöden det kommer att bli är dock svårt att säga just nu. Det styrs helt och hållet av väderutvecklingen, säger Haparanda stads räddningschef Fredrik Wuopio.

- Vi förbereder oss och följer utvecklingen noga, fortsätter han.

Kommunens och fastighetsägares ansvar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skydda din egen fastighet mot översvämningar och pumpa ut eventuellt vatten som kommit in.

Kommunen kommer i första hand att skydda samhällsviktiga funktioner som till exempel pumpstationer för vatten och avlopp, vägar och elcentraler samt äldreboenden.

Läs mer på krisinformation.se om hur du kan skydda dig och din fastighet vid översvämning Länk till annan webbplats..

Följ utvecklingen

Vid en översvämning kan viktiga samhällsresurser bli särskilt belastade, därför är det viktigt att följa vårflodsutvecklingen. Läs mer om varningsläget på SMHI.se Länk till annan webbplats. och finska Ympäristö Länk till annan webbplats..

Haparanda stad håller dig uppdaterad om läget här på haparanda.se och på vår Facebooksida Länk till annan webbplats..

Höga flöden medför höga strömningshastigheter i vattendrag och kan innebära fara för personer som befinner sig i vattendraget.

Gul, orange och röd varning

Varningarna för höga flöden i vattendrag kan utfärdas på gul, orange eller röd nivå beroende på hur högt flödet väntas bli. Som tröskelvärden för att utfärda varningar används återkomsttider, som beskriver hur pass vanlig eller ovanlig en händelse är.

  • Gul varningsnivå motsvarar flöden med 5-25 års återkomsttid.
  • Orange varningsnivå motsvarar flöden med 25-50 års återkomsttid.
  • Röd varningsnivå motsvarar flöden med mer än 50 års återkomsttid.

Lär dig mer om återkomsttider på SMHI.se Länk till annan webbplats.

För översvämning av känsliga objekt längs vattendrag och sjöar kan SMHI utfärda varningar för översvämning.

Lär dig mer om varningar för översvämning på SMHI.se Länk till annan webbplats.

Källa: SMHI

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Källa: SMHI.se

Senast uppdaterad: