/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Vi jobbar systematiskt för komma tillrätta med problemet

Medelålders man med glasögon framför ett soldränkt buskage

Jimmy Henriksson, teknisk chef. Foto: Haparanda stad

I början av september tog kommunen emot ett antal felanmälningar gällande sämre vattenkvalitet i Nikkala. Efter ett antal dagar kom den in felanmälningar från Salmis, Vuono, Karungi och centralorten.

- Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel och det ställs höga krav på dess kvalitet, säger Jimmy Henriksson, teknisk chef.

Totalt tar kommunen årligen cirka 600 prover för att säkerställa att vattnet håller en hög och jämn kvalitet. Proverna bedöms utifrån Livsmedelsverkets regelverk. Vattnet bedöms då som "tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" som dricksvatten.

Vattnet är tjänligt

- Enligt de senaste proverna är dricksvattnet i Haparanda tjänligt och ofarligt att dricka. Dock kvarstår problemen med lukt och smak, säger Henriksson.

Men exakt vad som orsakar lukt- och smakproblemen måste utredas vidare. Henriksson säger dock att man genom testerna kunnat utesluta att problemet finns i själva vattenproduktionen.

- Det är ett detektivarbete. Vi kan nu utesluta Mattila vattenverk och råvattenintaget. Problemen finns sannolikt ute i ledningsnätet, i vattentornen eller i servisledningar, säger han.

Åtgärder på kort och lång sikt

- Vi arbetar systematiskt utifrån en fastlagd plan. På kort sikt ska vi bland annat genomföra en luftrenspolning av ledningsnätet i Nikkala. På längre sikt kommer vi att byta ut vattenledningar i delar av centrala Nikkala, avslutar Henriksson.

Läs utredningen och åtgärdsplanen gällande vattenkvalitet (pdf) Pdf, 92 kB.

Vattenkvalitet i kommunen

Frågor och svar om dricksvatten

Kompletta analysprotokoll

Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av uppgifterna. Kompletta analysprotokoll, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade i diariet hos samhällsbyggnadsnämnden.

Kontakt via e-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: