/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Vision 2035 är en vision för alla

Sven Tornberg (C), kommunalråd. Foto: Haparanda stad

Haparanda stads nya vision ”En framtid utan gränser” sträcker sig fram till år 2035.

- Vision 2035 antogs i fullmäktige i juni. Den beskriver hur vi tar till vara på möjligheterna och tillsammans skapar en social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling i Haparanda, säger Haparanda stads kommunalråd Sven Tornberg (C).

- Den utmanar vår identitet och skapar framtidstro, säger han.

Inkluderande framtidsbild

Arbetet med att ta fram en ny vision påbörjades under våren 2019. Målet var att ha en stor delaktighet från kommuninvånarna och med hjälp av två enkäter samlades idéer och synpunkter in.

- Vi ville veta vad allmänheten tyckte om Haparandas framtid och vad som är viktigt. Totalt svarade över 1 000 personer på enkäterna. Vi har verkligen utformat visionen tillsammans med kommuninvånarna, säger Tornberg.

- Det är en inkluderande framtidsbild som vi målar upp. Det är en vision för alla, avslutar han.

Framtidens Haparanda

Visionen är vägen till framtidens Haparanda. Den beskriver hur vi vill att samhället ska vara, vad kommunen ska satsa på och vilken riktning vi ska ta.

Visionen bygger på tre områden:

  • Vi skapar gränslös samverkan genom öppenhet och nyfikenhet
  • Vi skapar god livsmiljö och tar ansvar för en hållbar framtid
  • Vi skapar trygghet med respekt och acceptans

Haparanda Vision 2035: En framtid utan gränser beslutades i bred politisk enighet av kommunfullmäktige den 15 juni 2020.

Läs mer om Vision 2035

Senast uppdaterad: