/

Du är här:

Nyheter

 • Gräsmatta Foto: Pexels
  Samhällsbyggnadsnämnden kommer framöver att börja se över ovårdade fastigheter i kommunen.

 • Medborgardialog i Nikkala
  Haparanda stads politiska ledning har under hösten genomfört medborgardialoger i Seskarö, Nikkala och Karungi.


 • Feriejobb är ett sätt för Haparandas ungdomar att ta sitt första steg ut på arbetsmarknaden. Antalet ungdomar som sysselsätts via kommunens ferieplatser har mer än fördubblats sommaren 2023 jämfört med föregående år.


 • Att bära reflex är ett enkelt sätt att skydda sig själv från att bli påkörd och skadad av bilar, cyklar och andra fordon. Den som bär reflex syns mycket bättre och på längre avstånd än den som är utan reflex.

 • Kvinna som håller i två diplom. Foto: Haparanda stad
  Den 24 november är det föreningarnas kväll i Haparanda. Vi arrangerar en föreningsgala på Folkets hus för att hylla eldsjälar och föreningar som verkar i Haparanda.

 • Barn och pedagoder som står och håller upp en grön flagga. Karungi förskola har certifierats med Grön flagg. Foto : privat
  Avdelningarna Erfarenheten och Möjligheten på Karungi förskola har certifierats med grön flagg.

 • Man med mobiltelefon i handen, under en kraftledning, mannen söker mobiltäckning. Foto: MSB
  Vad skulle du göra om det blev ett långvarigt elavbrott och du inte kunde laga mat, mobilen slutar att fungera eller att betalkortet inte går att använda? Beredskapsveckan är en årlig nationell informationskampanj som ska öka kunskapen om hur vi människor kan hantera oförutsedda händelser som vänder upp och ner på vardagen.

 • Elever till fjälls
  Elever i årskurs 3 på naturvetenskapliga programmet på Tornedalsskolan genomförde i nyligen fältstudier i fjällvärlden. Bland annat undersöks växtlighet, flora och vattendrag.


 • Under barmarkssäsongen ökar antalet ansökningar till bygg- och miljöavdelningen. Ökat ärendeinflöde i kombination med vakanser i verksamheten har medfört att handläggning- och svarstider kan bli något längre än normalt.

 • Karin Hietala porträttfoto. Foto: privat
  Den 9 oktober tillträder Karin Hietala som förvaltningschef för den nybildade samhällsutvecklingsförvaltningen.


 • Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö och det är skolans och ytterst rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero. Med studiero menas att det finns goda förutsättningar för alla elever att koncentrera sig på undervisningen.

 • Kartbild över Patan 1 och 2 . Karta: Lantmäteriet
  Sedan det i juni 2023 blev klart att kommunen fick möjlighet att överta ägandet av fastigheterna Patan 1 och 2 vid gränsområdet har vi fått en hel del frågor om vad som händer nu.