/

Du är här:

Omsorg och stöd

Stöd i hemmet

Stöd i hemmet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Hembesök
 • Bostadsanpassning
 • Trygghetslarm
 • Matdistribution

Ekonomi, bidrag och lagar

Stöd och rådgivning om privatekonomi och juridik.

 • God man
 • Försörjningsstöd
 • Dödsboanmälan
 • Budget-och skuldrådgivning
 • Kaikukortet

Barn, ungdom, vuxen och familj

Stöd och rådgivning i olika stadier i livet.

 • Föräldraskap, relationer och familjerätt
 • Oro för barn och unga
 • Missbruk och beroende
 • Familjerådgivning
 • Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem
 • Öppenvård
 • Ungdomsmottagningen
 • Anhörigstöd
 • Hot och våld
 • Hej Vuxen!
 • Norrbus
 • Arbetsmarknadsenheten

Boende

Boende för äldre och personer med funktionsnedsättning.

 • Vård- och omsorgsboende
 • Boende funktionsnedsättning
 • Trygghetsboende
 • Korttidsboende
 • Matsedel för äldreboenden

Aktiv vardag

Aktiv vardag för äldre och personer med funktionsnedsättning.

 • Dagverksamhet
 • Träffpunkter
 • Stöd till funktionsnedsatta
 • Kultur 52
 • Ung Omsorg

Psykisk ohälsa

Stöd för dig som mår dåligt psykiskt.

 • Träffpunkter
 • Sysselsättning
 • Personligt ombud
 • Suicidprevention