/

Du är här:

Anhörigstöd

Alla som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, funktionshindrad, har ett missbruk eller psykisk ohälsa har rätt till stöd.

Har din livskamrat drabbats av en sjukdom eller en olycka? Är dina föräldrar eller ditt barn sjuk eller har en psykisk ohälsa? Kanske är du förälder eller syskon till någon ung vuxen med funktionsnedsättning eller missbruk?

Vi utgår alltid från dina behov

En sjukdom kan väcka oro och sorg. Det är lätt att bli trött och många känner sig ensam med allt ansvar men det behöver inte vara så. Låt oss hjälpa dig att bli en hållbar anhörig. Du som hjälper en närstående kan själv behöva stöd.

Kontakta vår anhörigkonsulent:

  • för information om vad kommunen har att erbjuda
  • för enskilt samtal där du i lugn och ro får tillfälle att beskriva din situation
  • för råd och stöd i anhörigfrågor
  • för hembesök

Anhörigstödet är till för alla, oavsett ålder. Du kan med förtroende vända dig till oss och låta oss se hur vi kan hjälpa just dig. Vi har tystnadsplikt.

Kontakta oss

Anhörigstöd

Åsa Niemi Kumpula, anhörigkonsulent
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: asa.niemi-kumpula@haparanda.se

Anu Harri-Tyni, anhörigkonsulent
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: anu.harri-tyni@haparanda.se

Senast uppdaterad: