/

Du är här:

Här finns våra boenden

Vi arbetar med ett individanpassat stöd utifrån var och ens möjligheter och förutsättningar.

Gruppboenden

Stammen
Gruppbostaden finns i Marielund och har fyra boendeplatser på markplan.

Östermalm
Gruppbostaden är belägen i centrala Haparanda och har fem boendeplatser.

Bandet
Gruppbostaden har fem boendeplatser och är beläget i Marielund.

Kronan och Barken
Boendet är beläget i Marielund och har nio boendeplatser.

Gläntan

Torggatans gruppbostad
Boendet har fem boendeplatser och är beläget i centrala i Haparanda.

Korttidsboenden

Östermalm
Boendet består av en lägenhet med två boendeplatser. Det finns tillgång till anpassad dagverksamhet för personer med autism.

Senast uppdaterad: