/

Du är här:

Dödsboanmälan

Om en närstående har avlidit kan du göra en dödsboanmälan om tillgångarna i boet endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

När någon har avlidit ska dödsbodelägare lämna in en bouppteckning till Skatteverket. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Mer information om bouppteckning finns på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av så kallad dödsboanmälan. I dödsboet får det då inte ingå fast egendom eller tomträtt. Det är socialtjänsten som prövar om det går att göra en dödsboanmälan.

Om du vill få möjligheten till dödsboanmälan utredd vänder du dig till socialtjänsten (se kontaktinformation nedan).

Du kan göra en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar, tillsammans med efterlevande makes eller partners egendom, endast räcker till begravningskostnader och gravsten.

Du kan inte göra en dödsboanmälan när det behövs mer omfattande efterforskningar om den avlidnes tillgångar eller när det finns andra tveksamheter. Det gäller också om den avlidne har ett företag eller fast egendom. Då måste du göra en bouppteckning.

Om du har en fullmakt att företräda den avlidne så upphör den att gälla från och med dödsdagen.

En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet. Det är viktigt att dödsbodelägaren kontaktar socialtjänsten så snart som möjligt efter dödsfallet eftersom socialtjänsten måste göra ett hembesök i den avlidnes hem för att bilda sig en uppfattning om boendets värde.

Dödsboedelägarna har ansvaret att gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning. Om det finns tillgångar i dödsboet men inga dödsbodelägare, är det Allmänna arvsfonden som blir dödsbodelägare.

Allmänna arvsfondens webbplats Länk till annan webbplats.

  • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen och gravstenen.
  • Övriga räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Om det finns betalningsuppdrag via autogiro ska dessa avslutas.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

I första hand ska de tillgångar som finns i dödsboet reserveras till begravningskostnader. Om det saknas tillgångar kan dödsboet ansöka om ekonomisk hjälp till begravningskostnader hos socialtjänsten.

För att få mer information gällande ekonomiskt bistånd till begravningskostnader vänder du dig till socialtjänsten (se kontaktinformation nedan).

Kontakta oss

För bokning av tid kontakta handläggare via telefon.

Telefontider: vardagar 9.00-9.40
Telefonnummer: 0922-260 00

Senast uppdaterad: