/

Du är här:

Familjehem

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar. De behöver komma till en familj där de kan få trygghet, omsorg och kärlek.

Som familjehem ger du barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det kan gälla en kortare eller längre tid beroende på barnets livs­situation. Det viktiga är att du kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro och att du har tid, utrymme och tålamod.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Hur länge barnet bor i familjehem kan variera från några månader till år, eller en hel uppväxt. Målet är att barnet/en, om möjligt, ska återförenas med sin egen familj.

 • De flesta som behöver ett familjehem behöver stöd för att få en fungerande vardag.
 • Som extraförälder måste du stötta barnet i skolarbetet och se till att barnet får en meningsfull fritid.
 • Du får ekonomisk ersättning. Ersättningen beräknas på barnets ålder och vårdbehov. Ersättningen består av en omkostnadsdel (ersättning för mat, del av hushållsutgifter, kläder, fickpengar, resor med mera) och en arvodesdel (ersättning för själva uppdraget). Haparanda stad följer Sveriges kommuner och regioner, SKR, rekommendationer gällande olika ersättningsnivåer.
 • När du anmält intresse görs en familjehemsutredning.
 • När du anmält intresse görs en familjehemsutredning.
 • Utredningen omfattar flera hembesök och intervju samt kontroll i polisregister, socialregister, hos Kronofogden och Försäkringskassan.
 • Allt sammanfattas i en skriftlig utredning som ligger till grund för socialnämndens beslut.
 • Familjehemmet får stöd, handledning och utbildning utifrån sitt uppdrag.
 • Familjehemmet ingår i ett team kring ett placerat barn.
 • Du har i de flesta fall många samarbetspartners; barnets föräldrar och släktingar, handläggare på socialtjänsten, lärare/personal på skola/barnomsorg, god man och ibland behandlingspersonal på barn- och ungdomspsykiatrin.
 • En familjehemsplacering sker oftast, men inte alltid, med föräldrarnas samtycke och barnet placeras då enligt Socialtjänstlagen.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: