/

Du är här:

Familjerådgivning

Par och familjer som vill få det bättre i sin relation kan vända sig till familjerådgivningen för att få hjälp och stöd.

Alla kan få problem i sin relation. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående. Vilket problemet än är, är det viktigt att prata om det. I samtal får par hjälp med att sätta ord på det som kan vara svårt att prata om. Det kan hjälpa för att både förstå sig själv och sin partner bättre. Det är alltid frivilligt att delta i familjerådgivning.

Vad kan vi få hjälp med?

Det finns många olika orsaker till att gå i familjerådgivning. Här är några exempel:

  • Ni har problem med att prata med varandra på ett sådant sätt att båda känner sig förstådda och lyssnade på.
  • Ni har varit med om en kris som har påverkat relationen.
  • Ni har svårt att samarbeta.
  • Ni har tappat förtroendet för varandra.
  • Ni har problem med närhet, intimitet och det sexuella samlivet.
  • Ni upplever att konflikterna överväger det som fungerar bra i er relation.
  • Ni har svårt att prata om era barn och samarbeta kring dem.

Sök hjälp tidigt

Det blir svårare att reda ut problem ju längre ni väntar med att söka hjälp. Sök därför hjälp så tidigt som möjligt. Målet med samtalen är att ni ska lära er att prata om problem på ett bra sätt. Då har ni bättre förutsättningar att komma vidare själva när samtalen är över. Det gäller både om ni vill fortsätta leva tillsammans eller bestämmer er för att separera.

Kommunens familjerådgivning

Alla kommuner ska erbjuda familjerådgivning för den som behöver det. Rådgivarna kan vara anställda av kommunen eller arbeta på uppdrag av kommunen. Familjerådgivningens uppgift är att hjälpa par som har problem i sin relation.

I Haparanda kommun är det HR Coaching Norr AB som ger familjerådgivning. Verksamheten består till största delen av coachingsamtal för enskilda samt familjerådgivning och parterapi. 

Kontaktuppgifter

E-post: anki@hrcoachingnorr.se
Telefon: 070-215 70 96

Ring och boka en tid om du vill besöka oss. Vi ser helst att ni båda kommer, men du kan också komma på enstaka möten själv. Vi har tystnadsplikt och skriver inga journaler.

Senast uppdaterad: