/

Du är här:

Folkhälsa

En god folkhälsa i Haparanda innebär att Haparandabornas hälsa inte bara är så bra som möjligt utan också jämlikt fördelad.

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa är ett resultat av den sammanlagda hälsan i en befolkning och mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom. Folkhälsa omfattar både psykisk, social och fysisk hälsa. Hälsa är något som berör individen och folkhälsa handlar om flera personer.

Hur arbetar vi med folkhälsan i Haparanda?

Vi arbetar aktivt med olika insatser för att förbättra möjligheterna för hela befolkningen att få en bra hälsa. Både det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Arbetet riktas oftast mot grupper eller hela befolkningen. Vi arbetar långsiktigt med fokus på att skapa stödjande livsmiljöer och öka frisk- och skyddsfaktorerna för invånarna.

Många olika aktörer är inblandande i folkhälsoarbetet. Vi samarbetar med Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten och andra kommuner.

Kontakta oss

Haparanda stad

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig med dina frågor. 

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 13 feb 2020