/

Du är här:

God man

En god man har som uppdrag att hjälpa personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, få rätt vård och boende eller olika bidrag med mera.

Har du som bor i Haparanda kommun själv behov av en god man eller är intresserad av att ha ett uppdrag som god man du kan anmäla ditt intresse till kommunen.

Du kan också bli god man för ensamkommande barn.

Kontakta oss

Överförmyndaren

Med anledning av corona-pandemin tar överförmyndaren inte emot besök annat än i undantagsfall.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefontider: 9.00-12.00 (måndag-fredag)
Telefonnummer: 0922-261 39
E-post: overformyndaren@haparanda.se

Senast uppdaterad: