/

Du är här:

Kontaktfamilj eller kontaktperson

Som kontaktfamilj eller kontaktperson träffar du regelbundet ett barn som behöver stöd i sin vardag.

Du blir ett viktigt stöd i barnets vardag. Ni träffas regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Att få en kontaktfamilj eller kontaktperson är en frivillig insats som grundar sig på barnets behov.

I stort sett kan vem som helst bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Det viktigaste är att du kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro och att du har tid, utrymme och tålamod. Du ska vara en god förebild och kunna arbeta i team. Du kan vara gift, i förhållande eller ensam­stående. Du kan bo i lägenhet eller i hus på landet eller i stan.

Du fyller först i ett frågeformulär och därefter intervjuar vi dig samt begär utdrag ur polis- och socialregister. Vill du bli kontaktfamilj ingår också ett hembesök. Om du blir godkänd så kontaktar vi dig när vi hittar ett lämpligt uppdrag. Ibland går det fort, ibland kan det dröja.

Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSSlänk till annan webbplats, som ger rätt till kontaktperson för person med funktionsnedsättning. Det är socialtjänstlagen,SOLlänk till annan webbplats, som ger rätt till kontaktperson för person med social problematik.

Som kontaktfamilj eller kontaktperson träffar du regelbundet ett barn. Hur ofta och hur länge beror på barnets behov. Det kan handla om några dagar i veckan eller månaden. Du ger stöd till barnet, till exempel genom att ge det ett nytt nätverk eller nya rutiner. Det kan också handla om att bryta en negativ utveckling hos barnet. Det är viktigt att du lyssnar på vad barnet tycker och har önskemål om.

Du behöver ha kontakt med socialförvaltningen och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj eller kontaktperson har du tystnadsplikt.

När du har tagit emot ett barn ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna som du har för barnet och en del består av ett fast arvode. Beloppen är baserade på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer. Beloppen kan variera från kommun till kommun och utifrån barnets behov.

Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Senast uppdaterad: 18 sep 2019