/

Du är här:

Kontaktfamilj eller kontaktperson

Som kontaktfamilj eller kontaktperson träffar du regelbundet ett barn eller vuxen som behöver stöd i sin vardag.

Du blir ett viktigt stöd i den enskildes vardag. Ni träffas regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Att få en kontaktfamilj eller kontaktperson är en frivillig insats som grundar sig på den enskildes behov.

I stort sett kan vem som helst bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Det som är viktigt är att du kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro och att du har tid, utrymme och tålamod. Du ska vara en god förebild och kunna stödja den enskilde i hens vardag. Det viktigaste är att du har en ordnad livssituation.

Du fyller först i en intresseanmälan och därefter intervjuar vi dig samt begär utdrag ur polis- och socialregister. Vill du bli kontaktfamilj ingår också ett hembesök. Om du blir godkänd så kontaktar vi dig när vi hittar ett lämpligt uppdrag. Ibland går det fort, ibland kan det dröja.

Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Länk till annan webbplats., som kan ge rätt till kontaktperson för person med funktionsnedsättning. Det är socialtjänstlagen ,SOL Länk till annan webbplats., som kan ge rätt till kontaktperson för person med social problematik.

Som kontaktfamilj eller kontaktperson träffar du regelbundet ett barn eller en vuxen. Hur ofta och hur länge beror på den enskildes behov. Det kan handla om ett antal bestämda timmar i veckan eller i månaden. Du ger stöd till barnet eller den vuxne genom att ge din tid och ditt engagemang i gemensamma aktiviteter. Det kan till exempel vara att besöka ett fik, gå till biblioteket eller ta en promenad. Det kan också handla om att bryta en negativ utveckling hos den enskilde. Det är viktigt att du lyssnar på vad den esnkilde tycker och har önskemål om.

Du behöver ha kontakt med socialförvaltningen och ibland med den enskildes anhöriga. Som kontaktfamilj eller kontaktperson har du tystnadsplikt.

När du tagit på dig ett uppdrag ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska omkostnader som du har för dig och om uppdraget omfattar ett minderårigt barn och en del består av ett fast arvode. Socialnämnden följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer gällande ersättningsnivåer.

Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: